Store forskjeller i kommunestyret

Våre kvinnelige folkevalgte har i snitt 270.594 kroner lavere skattbar inntekt enn mennene. Forskjellene er også store mellom partiene i kommunestyret.

HANDLER IKKE OM INNTEKT: Gruppeleder i Tromsø Frp, Anni Skogman, mener inntekten ikke har noe å si for politikken partiet driver. Foto: Ronald Johansen. 

IKKE REPRESENTATIV: Skattelistene viser at inntekten til kommunestyrepolitikerne ikke er representativ for befolkningen. Det er det mange grunner til, ifølge valgforsker Tord Willumsen. Foto: Tom Benjaminsen 

Gjennomsnittlig skattbar inntekt i kommunestyret:
 • Frp: 1.353.325
 • KrF: 644.427
 • Høyre: 636.448
 • Venstre: 602.794
 • SV: 523.175
 • Ap: 516.516
 • MDG: 479.645
 • Rødt: 386.741
 • Sp: 292.230
 • Kvinner: 510.392
 • Menn: 780.986
 • Alle representanter: 639.246
 • Tromsøs befolkning: 288.388
nyheter

I toppen over hvilke partier som har medlemmer med høyest skattbar inntekt finner vi de borgerlige, med Frp helt på topp. Ifølge valgforsker Tord Willumsen er det flere forklaringer på det.

– Det gjenspeiler velgerne i en viss grad, om vi skal se helt generelt på det store bildet. Det er lenge siden Arbeiderpartiets velgere i hovedsak var industriarbeidere, men ansatte i offentlig sektor tjener ofte dårligere enn de i privat sektor, og mange offentlig ansatte stemmer på Arbeiderpartiet, sier han.

Les alt om skatten her

Byrådslønn

Willumsen viser til at mange på borgerlig side dessuten har blitt lønnet som «kommunetopper».

– Byråder får godt betalt. Når Tromsø nå avvikler byrådet, blir det ikke så mange heltidsstillinger i kommunen. Da forsvinner også mange av disse høye lønningene.

Han mener man kan forvente svingninger på inntektslista til kommunestyret, både på grunn av byrådsavviklingen og generasjonsskiftet.

– Med lavere alder vil også inntekt og formue bli lavere, sier han.

Ikke representativt

Tromsøværingen har en skattbar snittinntekt på 288. 388 kroner. Da er det fristende å spørre om mennesker med en snittinntekt på 639.246 er representative for befolkningen.

– Det er ikke representativt. Det er flere grunner til at de ikke representative, det er for eksempel ikke mange studenter i kommunestyret, og heller ikke aleneforeldre med småbarn eller arbeidsledige. Hele den gruppen som ikke er engasjert i politikk kan tjene mye mindre enn de som er politisk engasjerte, sier Willumsen.

Han viser også til at partiene ofte nominerer ressurssterke personer, som gjerne tjener noe mer enn gjennomsnittet.

– Man ser verden litt annerledes avhengig av hvor i samfunnet en står. Derfor er det viktig at ulike grupper er representert i kommunestyret, og skal man tro disse tallene, så er de jo representert.

Kvinner kommer dårlig ut

Tallene viser også at kvinnene i kommunestyret ligger hele 270.594 kroner i skattbar inntekt bak mennene.

– Det er en markant forskjell på kvinner og menn i samfunnet, og den ligger på 15 prosent. Det veier ikke opp for disse tallene, så her er det nok de samme faktorene som vi snakket om tidligere, sier Willumsen.

– Påvirker ikke politikken

Når iTromsø tar kontakt med Frps gruppeleder Anni Skogman, mener hun det er en naturlig forklaring på de høye tallene til partiet.

– Det er vel noen som drar opp mer enn andre. Tre av oss er selvstendig næringsdrivende og to andre har vært byråder, påpeker hun.

At politikernes inntekt skulle ha noe å si på politikken er hun ikke enig i.

– Det handler om helt andre ting enn det vi tjener. Det handler om tilgjengelighet og å ta folk på alvor. Vi jobber for innbyggerne, og flere av oss har faktisk valgt mindre betaling for å gjøre en bedre innsats, sier hun.

Selv sier hun at hun er opptatt av at folk skal tjene penger og betale skatt.

– Men politikken vår handler ikke om inntekt, det handler om engasjement. Jeg er den samme som da jeg tjente dårlig og reiste rundt i hele Nord-Norge på jobb, jeg har bare sluttet å sove i bilen, sier Skogman.