Boligselskaper kan få elbil-sjokk

Flere og flere kjøper elbil i Tromsø. Dette gir ekstra utfordringer for boligselskapene.

ELTRØBBEL: Å lade en bil på fellesasnlegg kan bli utfrodrende for boligselskaper i fremtiden. 

Konferanse: Svein Dalsbø forteller at et av fokusområdene under årets boligkonferanse handler seg om elbiler i boligelskaper. Foto: Rune Stoltz Bertinussen 

nyheter

Lørdag arrangerte Boligbyggelaget Nord (Bonord) sin boligkonferanse for styreledere og styremedlemmer i boligselskaper fra hele Troms. Konferansen har som hensikt å gi faglig påfyll, og det ble holdt mange foredrag om aktuelle problemstillinger for både borettslag og sameie.

En problemstilling som det var ekstra fokus på, var elbiler i boligselskaper. Hvem skal betale for strømmen disse bilene bruker ved lading i fellesanlegg?

– Dette er en særlig økende problemstilling i boligselskaper sørpå og blir bare mer og mer aktuell her oppe også, forteller Kim Nordli, kommunikasjonssjef i Bonord.

Nordli sier at særlig strømuttak til elbiler og betaling av dette fort kan bli en kime til konflikt om det ikke ordnes på en god måte.

– Elbiler går jo på strøm, og problematikken handler da om hvem som skal betale for private strømuttak og installasjon i borettslag. Skal det fordeles på alle eller kan det løses på andre måter? Her har vi hentet advokat Finn Stormfelt opp fra NBBL i Oslo for å snakke om dette, forteller han.

Juss og vedlikehold

140 styreledere og styremedlemmer fra borettslag i fylket var til stede under konferansen på lørdag. Administrerende direktør i BoNord, Svein Dalsbø, forteller at juridiske spørsmål og vedlikehold også er viktige fokusområder under konferansen.

– Styret i boligselskaper ønsker gjerne å gjøre ting på korrekt måte, og lover, regler og juss er dermed alltid et populært tema. Vi arrangerer eksempelvis en juridisk spørretime under konferansen. Vedlikehold i boligselskapet er også en viktig tematikk, sier Dalsbø og får støtte fra Nordli.

– Styret har en lovfestet plikt til å sørge for at verdien på boligselskapet ikke går ned, og da er det viktig med litt påfyll rundt dette, sier han.

Faglig påfyll

Under konferansen holdt blant annet Henrik Syse, filosof og medlem i Nobelkomiteen, foredrag om livsfilosofi.

– I de fleste boligselskaper er det ofte den samme problematikken som går igjen. Dermed er det viktig med faglig påfyll og å møte andre i samme situasjon. I tillegg skal det være en sosial ramme rundt konferansen, sier Dalsbø.

Flere aktører hadde også tatt turen for å stille ut sine produkter.

– De som er her er selvsagt aktuelle for boligselskaper. Her kan de markedsføre sine produkter og treffe potensielle kunder, forteller Dalsbø.

VVS24 var blant annet på plass og hadde med seg modeller av rør.

– Borettslagene er en av våre største kundegrupper, og vi er her for å markedsføre våre produkter og få tak i nye kunder. Det vi har med oss er rør som vi bygger inn i gamle rør. Med denne løsningen kan du fortsatt bli boende i leiligheten selv om rørene byttes ut, forteller Johnny Aasheim fra VVS 24.