Kraftig økning i antall syklister

Ferske tellinger viser at stadig flere tromsøværinger bruker sykkel som fremkomstmiddel. Det gleder prosjektlederen for Sykkelbyen Tromsø.

SYKKELTELLING: Gjert-Henrik Vedeler kan vise til voldsom sykkelvekst på to år. Her ved Sandnessundbrua som var ett av tellepunktene hvor økningen var spesielt stor.  Foto: Trond Tomassen

GLEDELIG: Gjert-Henrik Vedeler i Sykkelbyen Tromsø gleder seg over at flere bruker sykkel.  Foto: Trond Tomassen

nyheter

Sykkelbyen Tromsø gjennomførte i september og oktober telling av syklister på 12 ulike steder i løpet av ti hverdager. Høstens sykkeltelling viser en økning på 26 prosent sammenlignet med en tilsvarende telling i 2013.

Ekstra gledelig

– Det er et kjemperesultat og en kraftig økning. Det er veldig artig, men resultatet er ikke overraskende. Jeg har med selvsyn sett at det er flere syklister enn tidligere i gatene i Tromsø, sier Gjert-Henrik Vedeler, prosjektleder for Sykkelbyen Tromsø.

De gledelige sykkeltallene bekreftes av ferske tall fra Statens vegvesen som også viser en markant økning fra september 2013 til september i år. Sykkeløkningen kommer til tross for at det ikke er blitt mer tilrettelagt fysisk for sykling de to siste årene.

– Det gjør jo resultatet enda mer gledelig. Før vi har rukket å bygge hovednett for sykkel ser vi likevel økning i sykkelandelen. Flere får opp øynene for at sykling både er raskt og effektivt, og man slipper å stå i kø og sparer tid. Det er en generell utvikling i samfunnet at vi snakker mer om sykling som alternativ til bilkjøring. Det er rett og slett mer pop med sykkel enn bil.

Sykkelprosjekter på vent

Sykkelandelen ligger nå på rundt 4–5 prosent i sommerhalvåret, målet er dobling, som ligger et stykke fram i tid.

– Dersom vi når 10 prosent om noen år, er jeg fornøyd. Jeg håper økningen fortsetter. Det å sykle i Tromsø er ganske trygt og effektivt sammenlignet med andre byer, sier Vedeler.

De store utbyggingsprosjektene for sykkel vil ikke skje før om noen år, når bymiljøavtalen er på plass.

– Det vil tidligste skje i 2018. Vi jobber med planer for blant annet Dramsveien og Strandveien. På Strandveien vil det bli egen sykkelvei med fortau. Syklister og gående blir separert, jeg kan ikke i dag si når det skjer. Utbyggingen av Stakkevollveien er det første som skjer, og der blir syklister separert fra øvrig trafikk. Anleggsstart vil skje litt utpå nyåret. Vi starter også snart bygging og oppmerking av en ny «sykkeltverrforbindelse» fra sentrum, over Bymyra til Giæverbukta.

Været betyr noe

I 2013 år passerte 15.110 syklister tellepunktene, i år hadde antallet steget til 19.100, altså nesten 4.000 flere syklister på to år. Økningen var spesielt stor på Tromsøbrua (+27,3 prosent), Sandnessundbrua (+41,7 prosent), Tverrforbindelsen (ved «skibrua», +39,2 prosent) og Mellomveien (i krysset Bjørnøygata, +28,9 prosent).

Den desidert kraftigste økningen hadde imidlertid tellepunktet ved Prestvannet, like nord for Bymyra. Her økte antall syklister med hele 618,9 prosent. Den voldsomme økningen forklares med at tellepunktet var flyttet noen hundre meter på grunn av gravearbeid, noe som kan ha påvirket resultatet.

Været kan være en avgjørende faktor når syklister skal telles. For to år siden var været like godt eller bedre enn under årets telling.

– Det gjør årets gode resultat forsterkes ytterligere, sier Gjert-Henrik Vedeler.

Vi ønsker engasjerende debatter på itromso.no. Du er velkommen til å kommentere sakene på våre sider, men vi ber deg først lese våre retningslinjer for innlegg:

×

RETNINGSLINJER FOR INNLEGG

iTromsø gjør oppmerksom på at du er juridisk ansvarlig for dine kommentarer. Dette personlige ansvaret gjelder enten du velger å kommentere i kommentarfeltene på våre nettsider eller du skriver innlegg på våre Facebook-sider.

iTromsø ønsker en åpen, saklig og engasjerende debatt. Vi oppfordrer alle til å være saklige, vise respekt for andres meninger og å holde seg til saken. Vi fjerner fortløpende innlegg som er rasistiske, sjikanøse eller på annen måte strider mot etikk eller lovverk. Du kan varsle oss her dersom du ser innlegg du mener bryter med god debattskikk.

Alle som vil delta i debatten hos oss må skrive under eget navn. Vi forbeholder oss retten til å utestenge brukere som begår grove eller gjentatte brudd på våre retningslinjer.

nyheter