Aarbakke lover at dette løftet ikke er valgflesk

Ordfører Jarle Aarbakke (Ap) står ved valgløftet sitt om å jobbe for at Tromsø skal få en ny bydel, en gamleby i Skansen-området.
nyheter

– Jeg har så vidt kommet i gang her på rådhuset, så nå må vi først ta unna de sakene som rauser inn fra det forrige regimet. Etter at det er unnagjort, vil jeg se på våre politiske signalsaker, der gamlebyen Skansen er én av disse, sier ordfører Jarle Aarbakke.

Les også: – Vi har en plan for gamlebyen

Følger opp saken

Det var i begynnelsen av august at Aarbakke, sammen med forfatter og byentusiast Hallvard Birkeland, fortalte hvordan de ønsket å utvikle verdens eneste gamleby nord for Polarsirkelen i Skansen-området. Den gang var Aarbakke klar på at dette var noe han ville jobbe for dersom Arbeiderpartiet kom til makten.

Nå som Aarbakke har blitt ordfører, står han fast ved dette løftet.

– Jeg vil ha forberedende samtaler med mange i forbindelse med denne saken, blant annet med dem som leder gamlebyen-prosjektet. Deretter vil jeg ta saken videre, både politisk og administrativt, lover ordføreren.

Hallvard Birkeland er klar på at han slett ikke har glemt av ordførerens løfter.

– Jeg skal gi Aarbakke rundt 14 dagers tid, ettersom han sikkert har mange ting å tenke på nå som han akkurat har overtatt ordførerkontoret på rådhuset. Deretter har jeg tenkt å ta kontakt for å minne ham på valgløftet, påpeker Birkeland.

Les også: Her vil de åpne ny kafé

Tett samarbeid

Nora Kiil har vært styreleder i Gamlebyen Skansen AS siden i fjor sommer. Hun kan fortelle at styret det siste året har jobbet med å legge strategien for Gamlebyen Skansen.

– Vi har et ønske om å få til en levende gamleby som både ivaretar det gamle, men som også tilpasser seg fremtiden. Nå har vi fått til et godt samarbeid både med kommunen, grunneiere og Næringsforeningen. Vi har rett og slett brukt tid på å knytte til oss gode samarbeidspartnere, som vi føler danner et godt grunnlag for det videre arbeidet, forklarer Kiil.

Hun er ikke tvil om viktigheten av å jobbe videre for å få til en levende gamleby, nesten 40 år etter at kommunestyret fattet vedtak om at dette området skulle benyttes til en gamleby.

– Det er et kjempepotensial her, Skansen er et fantastisk område. Vi i Gamlebyen Skansen AS mener vi kan være en ekstra ressurs i utviklingen av området og være med på å påvirke, selv om vi ikke har noe makt i denne saken. Vi hadde en god dialog med forrige byråd, og vi ønsker å fortsette samarbeidet med kommunen og det nye byrådet, forklarer styrelederen.