Åpner 58 hjem for flyktninger

Hittil har 58 tromsøværinger har sagt ja til å åpne sine hjem for syriske flyktninger.

FLYKTNINGKRISEN: Flyktninger går i land i Lesvos. Foto: Privat/Bjørn Stakkenes 

nyheter

Nettsiden tilfluktshjem.no ble opprettet i september, og så langt har 58 personer i Tromsø-området registrert at de ønsker å åpne sine hjem for syriske flyktninger.

– Det er utelukkende positivt at folk vil bidra og det setter vi pris på, uansett hvilken etat, sier Inger-Anita Markussen, konstituert enhetsleder for Flyktningtjenesten i Tromsø.

Ikke mottak

Tromsø kommune har som standard å bosette 125 flyktninger i året, men økte i et kommunestyrevedtak med 70 – til en totalbosetting av 195 flyktninger i år.

– Vi tar imot flyktninger som er henvist fra UDI til Tromsø som bosettingskommune. Flyktningene vi nå ser kommer over grensene er per definisjon asylsøkere, og Tromsø kommune har meg bekjent ikke fått noen henvendelse fra UDI om å etablere mottak, sier Markussen.

Viser hjelpevilje

På nettsiden tilfluktshjem.no kan man registrere seg og si hvor mange mennesker man har plass til. På nettsiden står det at man ikke forplikter seg til noe, men at det sender et tydelig signal om hjelpevilje. Kommunene får via KS en oversikt over hvor det finnes ledig bokapasitet.

Totalt viser nettsiden, som ble lansert av Vårt Land og bidra.no, hele 1982 tilfluktshjem i Norge – med flere tusen sengeplasser. I løpet av den første uken registrerte 40 personer i tromsøområdet at de kunne tenke seg å åpne hjemmet sitt for syriske flyktninger.