Debatt

Barn på flukt trenger et sted å bo

nyheter

Opp mot 1.000 barn under 15 år som har reist alene vil komme til Norge i løpet av året, tror UDI. Dette er mer enn en femdobling sammenlignet med i fjor. Det er helt avgjørende for disse barna at IMDI, Bufetat og kommunene sammen finner et sted de kan bo. 

Et stort antall barn under 15 år sitter i dette øyeblikk på mottak og venter på at en kommune i Nord-Norge skal bestemme seg for å ta imot dem. Dette er barn som har fått innvilget asyl, som har status som flyktninger og som vi har en internasjonal forpliktelse til å ta imot.

Dette er barn som har flyktet fra krig og urolige forhold. Så lenge disse barna er i Norge, må vi gi dem en mulighet til å starte livene sine, gå på skole og få en trygg oppvekst. Det greier vi ikke uten at kommunene trår til og gir disse barna et sted å bo.

Statsminister Erna Solberg oppfordret fra Stortinget flere til å melde seg som fosterforeldre. Vi er gode på dugnad i Norge, og mange mennesker i Nord-Norge gjør allerede en svært god innsats for å hjelpe utsatte barn.

For å få dette til håper vi på god dialog med de nye kommunestyrene om flyktningkrisen, og sammen finner løsninger for de minste og mest sårbare av dem alle – barn under 15 år som har reist alene til Norge.