Hjemmeleksene kan bli historie

Det nye byrådet vil gi skolene en mulighet for å innføre skolelekser i stedet for hjemmelekser.

Byråd for oppvekst, utdanning og idrett, Brage Sollund.  Foto: Tor Farstad

nyheter

I Kystens hus erklæring for samarbeidspartiene Rødt, SV og Arbeiderpartiet kommer det fram at skoler som ønsker det, kan få en mulighet til forsøke seg på ordningen om skolelekser.

Øvingsarbeidet må da skje i form av lekser på skolen og med en lærer til stede.

– Vi ønsker å gi de skolene som vil en mulighet til å få prøve seg på ordningen med skolelekser på skolen med lærer tilstede. Det vil vi for å styrke læringen til de svakeste elevene, og styrke læringen i leksetilbudet, sier byråd for oppvekst, utdanning og idrett, Brage Sollund, til iTromsø.

Hvorvidt tilbudet gjelder for både ungdoms- og barneskoler, mener Sollund er opp til den enkelte skole å se på.

– Vi vil gå i dialog med skolene om hvordan dette kan gjøres, sier Sollund.

– Hvordan kan i så fall ordningen gjennomføres rent praktisk for skolene, spesielt med tanke på at det må være en lærer til stede når skoleleksene gjennomføres?

– Vi skal bruke lærere til dette og la det inngå i den ordinære arbeidstiden deres, sier Sollund.

Skolene avgjør

- Men vil ikke dette gå utover lærernes pauser i løpet av arbeidsdagen deres?

- En elev i barneskolen har vel 20 timer undervisning, og i løpet av årene øker det og i videregående har de rundt 30 undervisningstimer. En vanlig arbeidsuke er 37 timer, og for lærerne er det noe mer i timer, og noe mindre i undervisningstimer. Det er i differansen mellom dette at øvingsarbeidet kan gjøres. Det blir derfor feil å kalle det en pause, for det kan være i en fritime eller det kan på en annen måte inngå i hverdagen uten at det blir gjort i et friminutt eller en lunsjpause, forklarer Sollund i en e-post til iTromsø.

– Trenger dere ikke flere lærere for å gjennomføre dette?

– Vi har lovet 40 nye lærere til Tromsøskolene, noe som var et viktig valgløfte fra Arbeiderpartiet. Nå har vi akkurat startet arbeidet i byrådet og vil komme tilbake til tidshorisonten i hvordan dette skal gjennomføres, sier Sollund.

– Først og fremst er dette kun en intensjon og et ønske for samarbeidspartiene. Noe kan bli gjennomført i første runde, og resten etter hvert, sier han.

Byråden mener ordningen med skolelekser kan være bra for flere grunner.

– Det kan bidra til sosial utjevning siden ikke alle voksne kan være leksehjelp eller har tida til det. Det kan også gi fritida til barna tilbake, og lette tidsklemma til mange foreldre. Med innføringen av skolelekser kan barna også få bedre pedagogisk oppfølging av leksene sine, sier han.