Lærerne frykter å bli overkjørt

Utdanningsforbundet er skeptisk til hvordan leksegjøring i skoletiden vil påvirke lærernes arbeidsdag.

ØNSKER DIALOG: Leder i Utdanningsforbundet Tromsø, Grete Theodorsen, etterspør dialog med byrådet for utformingen av prøveordningen. Foto: Ronald Johansen 

nyheter

I Kystens hus-erklæringen slår samarbeidspartiene Rødt, SV og Arbeiderpartiet fast at Tromsø-skolene som ønsker det skal få bytte ut hjemmelekser med skolelekser. Det vil si at øvingsarbeidet blir i form av lekser på skolen og med en lærer til stede.

Må få være med

Leder i Utdanningsforbundet Tromsø (fagforeningen for pedagoger), Grete Theodorsen, sier til iTromsø at det er viktig at de får være med i planlegging av prøveordningen.

– Dette angår våre medlemmer, og det er veldig viktig for oss at vi drøfter dette sammen med byrådet for å se hva slags innretning de tenker seg rundt en slik ordning.

Hun synes det er positivt at det skal være opp til skolene å bestemme om de vil ha skolelekser eller hjemmelekser.

– Lekser er et pedagogisk virkemiddel som lærerne kan bruke i undervisningen, så sånn sett er det opp til den enkelte lærer og skole, i samarbeid med elever og foreldre, å vurdere hvordan lekser skal brukes. Målet med lekser er å bidra til elevenes læring, og de kan både justeres og tilpasses.

Skepsis rundt arbeidstid

Et viktig punkt for Utdanningsforbundet er hvordan ordningen vil påvirke lærerens arbeidsdag.

– Lærere jobber etter en arbeidstidsavtale, og de skal verken jobbe mer eller mindre med bakgrunn i en slik ordning. Allerede nå er lærerens arbeidsdag fylt opp og vel så det, så det er viktig at man ikke pålegger en ny oppgave uten å gi mer tid til rådighet. Hvis det kommer nye oppgaver inn, må jo nødvendigvis andre oppgaver ut. Nettopp dette gjør det veldig viktig for oss å få være med i en dialog med byrådet, sier Theodorsen.

FAU-leder positiv

Kristine Larsen, FAU-leder ved Selnes skole og kommunestyrerepresentant for Arbeiderpartiet, sier at lekser er et hett tema på foreldremøtene ved skolen.

– Det debatteres veldig mye om lekser i skolen, også med tanke på kvalitet. Det er et tema som engasjerer og påvirker mange.

Som mor til tre barn i skolepliktig alder er hun positiv til prøveordningen.

– På vår skole er erfaringen at det er delte meninger, og enkelte foreldre er redd for at man ikke skal få fulgt opp barna sine nok. Jeg synes det er på tide at byrådet nå vil gå inn for å sikre at elever gjennomfører leksene sine på en bedre måte. Selvfølgelig skal vi som foreldre følge med og kvalitetssikre, men veldig mange barn er slitne når de kommer hjem fra en lang dag med skole og SFO. Da skal de ikke trenge å gå i gang med en ny økt på kvelden.

Larsen understreker at lekser er et viktig virkemiddel.

– Barn trenger å repetere for å bli bedre, og leksehjelp er kjempepositivt. Forutsetningen er at det blir med kvalifisert personale, med utdannede pedagoger. Jeg håper dette vil starte en god debatt og at vi kan finne gode ordninger.