Mener ordføreren bryter kommunens eget reglement

Venstres Jonas Stein mener at ordfører Jarle Aarbakke bryter kommunens reglement når han ikke svarer på Steins spørsmål innenfor tidsfristene.

FÅR KRITIKK: Arbeiderpartiets ordfører Jarle Aarbakke og byrådsleder Kristin Røymo overholder ikke skriftlige svarfrister – og lover bot og bedring.  Foto: Ronald Johansen

KRITISK: Venstres Jonas Stein mener at ordføreren og byrådslederen tar for lett på kommunens reglement. 

nyheter

Ifølge kommunens reglement skal spørsmål fra folkevalgte besvares innen fem dager. Og er det ikke mulig å gi et svar innenfor fristen skal dette opplyses om – og det skal informeres om årsak og hvor lang tid man tror det vil ta.

– Jeg har sendt inn flere spørsmål som jeg ikke fikk svar på innenfor tidsfristen, derfor har jeg sendt en purring – som jeg heller ikke har fått svar på, sier Stein.

Les også: Hun blir ordførerens rådgiver

Nesten respektløst

Ifølge Stein er det på grensen til respektløst av ordføreren å ikke følge reglementet.

– Det virker som om han ikke har skjønt at ordførervervet ikke bare dreier seg om å gå med ordførerkjede eller møte utenriksministre, sier Stein syrlig.

Han benekter at han kverulerer og er pirkete når han eksempelvis vil ha svar på når de nye kommunestyrerepresentantene skal få opplæring eller hvor og når de nye frikjøpte opposisjonspolitikerne skal få kontorplass i rådhuset.

Les også: Aarbakke vil ikke gi Gilbert kommunestyrefritak

Ikke pirkete

– Halvparten av kommunestyrets medlemmer er nye og trenger raskt å få innføring i hvordan kommunestyret fungerer. Det er en viktig sak å få dette på plass, sier Stein.

Han mener at det er enkle spørsmål som det burde være lett å få svar på – om man er villig til å prioritere dem.

– Jeg prøver å være konstruktiv opposisjonspolitiker, men det virker på meg som om ordføreren ikke helt tar oppgavene på alvor. Det er ikke surmuling, men at ordføreren har en forpliktelse overfor 43 folkevalgte, sier Stein.

Nyordføreren Jarle Aarbakke mener imidlertid at han oppfyller denne forpliktelsen – men er samtidig rask med å komme med en unnskyldning overfor Stein.

Mye nytt må på plass

– Det er utformet svar på Steins spørsmål på vegne av meg, men de har av en eller annen grunn ikke blitt sendt ham. Det vil skje i løpet av kvelden – det kan jeg love, sier Aarbakke.

Aarbakke tilbakeviser at han tar lett på kommunens reglement, men sier at det kanskje kunne være litt aksept for at det tar litt tid å få ting på plass for et nytt politisk styre.

– Jonas Stein vet hvor jeg befinner meg. Om det er noe han lurer på så finnes det telefon – eller han kan bare komme hit til kontoret mitt, sier Aarbakke.

Bedre før

Stein er ikke imponert over at det skal ta flere uker å få organisert den politiske og administrative ledelsen i kommunen.

– Da Jens Johan Hjort overtok så tok det to uker før de nye politikerne fikk kursing – og da Arild Hausberg overtok for åtte år siden gikk det heller ikke lang tid, sier han.

Det er ikke bare ordføreren som får pepper fra den tidligere finansbyråden.

Også den nye byrådslederen får kritikk for at hun ikke har besvart spørsmål innenfor fristen.

– Vi har ønsket svar på hvordan opposisjonen skal involveres når det innføres et nytt styringssystem i kommunen. Vi har ikke fått svar skriftlig som vi har krav på, sier Stein.

Dette innrømmer Kristin Røymo har skjedd – men også hun ber Jonas Stein om å roe seg litt ned.

Fått svar – muntlig

– Det er informert om alt han har spurt om – muntlig. Selvfølgelig skal han få skriftlig svar, det har han krav på – men jeg ser på kritikken som i beste fall formalistisk, sier hun.

Hun lover dog at svarfristene fremover vil bli overholdt.

– Vi vil gi svar innenfor fristene og vi vil gi dem skriftlig – på samme måte som den tidligere ledelsen gjorde overfor oss etter beste evne, sier Røymo.

Les også: Trange kår for oposisjonen