Ber Tromsø ta imot flere flyktninger

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) har send ut statistikk til kommunen som viser resultatet av Tromsøs bosetting av flyktninger.

Rådhuset, kinonen Fokuis kino og biblioteket i bakgrunnen 

nyheter

Her viser de til kommunens vedtak om å bosette 195 flyktninger i 2015 og per første oktober er 137 av disse plassene brukt.

Videre i brevet skriver de at det er gode resultater, og at de regner med de resterende 58 plassene vil bli utnyttet i løpet av siste kvartal.

Nå ber de kommunen om å se på muligheten for å bosette enda flere flyktninger i 2015. Eventuelt kan kommunen forskuttere på neste års kvote. Dette for at flere kan flytte ut av mottakene og gjøre plass til nye asylsøkere som kommer til landet.