Vil bygge 16 omsorgsboliger – for så å selge dem som borettslag

Kommunen ønsker å bygge opp til 16 omsorgsboliger for utviklingshemmede og selge disse som borettslag etter ti år.

OMSORGSBOLIGER: Kommunen ønsker å bygge bofellesskap for utviklingshemmede – og på sikt gjøre det om til borettslag. 

nyheter

Kommunen ønsker å bygge et bofellesskap med åtte omsorgsboliger med såkalt personalbase, og opp til åtte frittstående leiligheter i nærheten av de samme fasilitetene.

Dette for å møte behovet for boliger til utviklingshemmede.

LES OGSÅ: Må vente i to år på nye avlastningsboliger

Momsregler

Det er beregnet å koste cirka 40 millioner kroner å realisere prosjektet.

Tanken er at kommunen skal bygge/kjøpe leilighetene i bofellesskapet for så å leie dem ut i ti år til de trengende. Etter ti år skal boligene selges til beboerne som borettslagsleiligheter.

Grunnen til at de ikke selges med en gang er at regler for statlig støtte og momskompensasjon tilsier at kommunen må eie boligene i ti år før de kan selge dem videre.

LES OGSÅ: Legger ned omsorgsbolig etter funn av vannskader

Integrering

Det fører også til at husleien for beboerne kan holdes relativt lav.

En annen effekt av å bygge bofellesskap er at beboerne blir bedre integrert i nærmiljøene når de ikke trenger å bo i boliger med «institusjonspreg» – slik de fleste gjør i dag.

De frittstående leilighetene vil selges direkte til beboerne – og tanken er at de skal kunne bruke tjenestene til personalbasene.

I saksfremlegget til kommunestyret -som skal behandle saken onsdag – foreslås det å legge inn investeringene i økonomiplanen for 2016–19.