Krever køprising i Tromsø-trafikken

Natur og Ungdom hilser de nye kollektivtiltakene velkomne, men mener det må hardere lut til for å få flere til å velge buss.

– BRA START: Leder i Tromsø Natur og Ungdom, Therese Hugstmyr Woie, er glad for den nye bussatsingen, men mener det må hardere virkemidler til. Foto: Håkon Steinmo 

nyheter

– Vi trenger belønningsordningen og hjelp fra staten for å få et bedre kollektivtilbud, men ordningen er bare en test på om vi fortjener en bymiljøavtale. Det er her de virkelig store pengene ligger, til å finansiere ny Kvaløyforbindelse og de virkelig store planene for kollektivtransporten, sier Therese Hugstmyr Woie, leder i Tromsø Natur og Ungdom.

LES OGSÅ: Slik blir de nye bussrutene i Tromsø

Restriktive tiltak

Hun mener tiltakene som kommunen og fylkeskommunen innfører 2. november ikke er nok dersom målet er å få flere til å parkere bilen til fordel for bussen.

– Det må også se på mer restriktive tiltak dersom befolkningsveksten ikke skal føre til mer bilbruk. For at Tromsø skal få en bymiljøavtale, må det innføres parkeringsrestriksjoner og køprising. Det er spennende med det løftet vi får nå, og en bra start, men det må hardere virkemidler til, mener Woie.

LES OGSÅ: Kirsten var isolert - nå har kommunen ordnet buss

– Køene må bort

Hun håper de nye tiltakene følges opp for å se om de har ønsket effekt, spesielt med tanke på at ett av målene for belønningsavtalen med staten er at bilbruken i 2018 skal være på 2014-nivå.

– Problemet er at alle de nye bussavgangene står og stanger i den samme køa som bilene. For å flytte folk fra bil til buss holder det ikke bare å tilfredsstille bussbrukerne, køene må bort. Jeg håper det nye byrådet tør å bruke pisk, ikke bare gulrot.