Lager ny sykkeltrasé

Det smale fotgjengerfeltet like ovenfor Alfheim-krysset skal nå utbedres.

BYGGES OM: Fra i dag starter arbeidet med å bygge om Alfheim-krysset og det vil pågå i to-tre uker fremover. 

NY SYKKELVEI: Området som er markert rødt viser hvordan den nye sykkelveien og fortauet vil se ut. Dette er første delen som klargjøres av den nye sykkeltraseen sentrum-Fagereng-Bymyra-Langnesbakken-Workinnmarka-Giæverbukta. Foto: Tromsø kommune 

nyheter

Tirsdag starter arbeidet med å bygge om krysset Alfheimveien-Kirkegårdsveien. Dette er første delen som klargjøres av den nye sykkeltraseen sentrum-Fagereng-Bymyra-Langnesbakken-Workinnmarka-Giæverbukta.

Teknisk vanskelig

– Dette er noe vi har jobbet med i mange måneder. Det er et område som er teknisk vanskelig å bygge om fordi det er mye adkomster. Man kan godt si at vi begynner med det vanskeligste i sykkeltraseen, sier Gjert-Henrik Vedeler, prosjektleder Sykkelbyen Tromsø.

Les også: "Ny forbindelse til Kvaløya; prioriter gang, sykkel og kollektiv"

– Farlig

Sykkelveien som skal utbedres ligger i Kirkegårdsvegen og strekker seg fra Alfheimveien til Oscar Larsens vei. I tillegg til to felts sykkelvei vil det også være fortau for gående.

– Krysset har vært farlig for gående og syklende. Nå skaper vi mer plass for myke trafikanter, sier Vedeler.

Les også: Ber folk reise kollektivt

Skaper ikke hindringer i trafikken

Ombyggingen av Alfheimkrysset har estimert byggetid på to til tre uker. Fra våren av vil krysset bli vikepliktsskiltet og det skal bli malt opp sykkelfelt.

Arbeidet med å bygge om krysset vil ikke skape hindringer for trafikanter, forklarer Vedeler.