Derfor vil Mads Gilbert slippe å sitte i kommunestyret

Det er nå avklart at Mads Gilbert skal representere Rødt i det nye kommunestyret.

BER OM FRITAK: I et lengre brev til Rødt i Tromsø kommune, utdyper Mads Gilbert hvorfor han søker om fritak fra kommunestyret. Foto: Marius Hansen 

nyheter

I et lengre brev til Rødt i Tromsø kommune, utdyper Mads Gilbert hvorfor han søker om fritak fra kommunestyret.

«Jeg har stor respekt for de oppgaver kommunestyre- og komitémedlemmer skal løse. Etter 16 år som fylkestingrepresentant, flere av periodene som eneste representant, vet jeg hvilket arbeid som kreves i saksforberedelser, oppsøkende virksomhet for å sette seg grundig inn i sakene, samt å skaffe seg andre nødvendige tilleggsopplysninger. Dette er arbeid jeg tar på største alvor som krever tid langt utover selve oppmøtet i kommunestyre og komitémøter. For meg medfører dette i min nåværende arbeidssituasjon uforholdsmessige vanskeligheter og en for meg vanskelig overkommelig belastning.», skriver Gilbert.

LES OGSÅ: Disse politikerne sanket flest personstemmer under valget

Belastninger

Videre ramser Gilbert opp sine ulike stillinger, oppdrag og verv, som blant annet klinikkoverlege ved Akuttmedisinsk klinikk, professor ved UiT og ulike oppdrag for humanitære organisasjoner.

«Jeg mener oppriktig at jeg i min nåværende arbeidssituasjon ikke kan skjøtte mine plikter i vervet uten uforholdsmessige vanskeligheter og belastninger, og opprettholder på denne bakgrunn min søknad om fritak i angjeldende periode.», skriver han videre i brevet.

LES OGSÅ: Aarbakke vil ikke gi Gilbert kommunestyrefritak

Rykket opp på lista

Det er i forbindelse med avviklingen av parlamentarismen 1. juli 2016, at Jens Ingvald Olsen (Rødt) for tiden har fritak fra kommunestyret.

Med mange kumuleringer, rykket Gilbert opp fra 1. vara til fast plass i kommunestyret fram til 1. juli 2016.

Gilbert søkte om fritak fra vervet som kommunestyrerepresentant fra 1. oktober 2015 til og med 31. desember 2016.

LES OGSÅ: Mener ordføreren bryter kommunens eget reglement

Saken ble behandlet

Tromsøs nye ordfører, Jarle Aarbakke (Ap), har tidligere uttalt til iTromsø at Gilbert ikke bør få innvilget sin søknad om fritak fra å møte i kommunestyret den kommende perioden.

Mandag ble saken behandlet i forretningsutvalget. Ordførerens innstilling om å ikke gi Gilbert fritak ble da enstemmig støttet. Saken trenger dermed ikke behandles i kommunestyret.

Ifølge kommuneloven må man blant annet ha «uforholdsmessig vanskelighet eller belastning» for å få fritak, eller at det foreligger «helt særskilte omstendigheter».

iTromsø skrev tidligere at saken ble sendt til kommunestyret, men trukket fra møtet. Dette medfører ikke riktighet.