Foreslår at elbiler skal få kjøre i kollektivfelt

Venstres Morten Skandfer foreslår at el-biler skal få kjøre i busstraseene. Men kommunestyret ga tommelen ned.

VIL HA FRISLIPP: Morten Skandfer fra Venstre vil at elbiler skal få friere vilkår i Tromsø. 

FIKK NEI: Morten Skandfers forslag fikk ikke flertall. 

nyheter

RÅDHUSET: – Vi er avhengige av å redusere klimautslippene i Tromsø. Derfor er det nødvendig å kunne stimulere til at flere kjører elbil.

Venstres Morten Skandfer var først ut med det første «politiske» forslag i det nye kommunestyret.

Han foreslo at kommunen skulle innføre en ordning der elbiler skal få lov til å kjøre i kollektivfeltene i byen, samt at elbiler skal få lov til å kjøre der det i dag kun er tillatt med gjennomkjøring av kollektivtrafikk.

Les også: Ønsker at kommunen skal legge bedre til rette for elbilkjøring.

Lav andel elbiler

– Andelen elbiler i Tromsø er relativt lav sammenlignet med andre større norske byer. Vi kan prioriterte tiltak for å fremme en større andel el-biler i bilparken, sier han.

Eksempelvis ønsker Skandfer å la elbiler kjøre Dramsveien, Sjøgata, Hansine Hansens vei, Solstrandveien og flere steder på Kvaløysletta.

Dette fikk imidlertid ikke Skandfer gehør.

– Det åpner ikke bare for trafikk i kollektivfeltet – det åpner også for trafikk i området der det tidligere har vært forbudt med motorisert ferdsel. Det må vi være forsiktige med å tillate, sier byråd for byutvikling, Ragni Løkholm Ramberg (Arbeiderpartiet).

– Skandfers forslag kan gå ut over behovene til kollektivtrafikken og utrykningskjøretøy, og det kan gå ut over trafikksikkerhet, sier leder i byutviklingskomiteen, SVs Ingrid Marie Kielland.

Les også: Her kan de spare opp mot 170.000 kWh i året.

Skal utredes

Hun vil derfor at Skandfers forslag skal utredes videre – men i en annen setting.

Venstres Jonas Stein synes at motstanden mot Skandfers forslag er et tydelig tegn på hvordan venstresiden ønsker å drive miljøpolitikk.

– Det er slik sosialistene vil ha miljøtiltak, de vil piske folk til miljøvennlige valg. Vi ønsker å stimulere, sier Stein.

Han viser eksempelvis til hvordan dagens transportmønster i byen kan bli annerledes ved å innføre nye regler for elbiler.

– Om man eksempelvis lar elbiler kjøre langs Dramsveien vil trykket på Stakkevollveien bli langt mindre. Da slipper man å stå i kø når man skal levere barna sine i barnehagene, sier Stein.

Les også: Tesla ønsker å åpne butikk i Tromsø etter nyttår.

Vil ha ladestasjoner

Dette mener dog Ingrid Marie Kielland er et merkelig argument.

– Det er ikke et argument for å ha et frislipp for elbiler at Jonas Stein skal kunne kjøre til barnehagen langs Dramsveien, sier hun.

Hun mener isteden at flere ladestasjoner for elbiler er viktigere – selv om hun ikke ønsker å avvise Skandfers forslag helt og holdent.

Det samme sier Arbeiderpartiets gruppeleder Jarle Heitmann.

– Vi sier ikke nei – for vi har ikke tatt stilling. Vi skal komme tilbake med en plan for klima og miljø – og vil da la hans forslag være et av innspillene.

Morten Skandfer er imidlertid skuffet over at flertallet forkastet hans forslag.

– Posisjonen har leitet med lys og lykte etter småfeil i mitt forslag for å kunne forkaste det, sier han.