Eldre med beinbrudd skal få spesialhjelp

Ortopedisk avdeling ved UNN starter nå et nytt og etterlengtet tilbud for alle pasienter over 50 år som har hatt beinbrudd.

FORSKNINGSPROSJEKT: Gjengen bak forskningsprosjektet om beinskjørhet hos eldre. Fra venstre: Gunnar Knutsen (overlege ortopedisk avdeling), Gaute Landsem (ass.lege ortopedisk avdeling), Åshild Bjørnerem (prosjektleder NoFRACT), Ragnar Joakimsen (overlege endokrinologisk seksjon), Marit Osima (prosjektlege NoFRACT), Jan Elvenes (overlege ortopedisk avdeling), Anita Kanniainen (prosjektsykepleier NoFRACT), Elin Hanssen (seksjonsleder Forskningsposten).  Foto: Per-Christian Johansen/UNN

LEDER PROSJEKTET: Åshild Bjørnerem er prosjektleder både ved UNN og for hele det nasjonale samarbeidsprosjektet. Til venstre: Ragnar Joakimsen.   Foto: Per-Christian Johansen, UNN

nyheter

Nå vil avdelingen ved UNN tilby en systematisk undersøkelse og behandling for beinskjørhet til alle pasienter over 50 år som har hatt beinbrudd.

Ikke nok oppmerksomhet

Prosjektleder Åshild Bjørnerem forteller at tilbudet nå opprettes fordi bruddpasienter ikke har fått tilstrekkelig behandling for beinskjørhet.

– Dette er en pasientgruppe som ikke har fått nok oppmerksomhet. Vi vet at 50 prosent av kvinner og 20 prosent av menn over 50 år vil oppleve å få et beinbrudd, og dette kan ofte skyldes beinskjørhet. Likevel har kun 15 prosent av kvinner og 4 prosent av menn fram til nå fått behandling for beinskjørhet etter å ha blitt rammet av et hoftebrudd, sier Bjørnerem, som også er gynekolog ved UNN og forsker ved UiT.

LES OGSÅ: Får erstatning etter svikt i oppfølging av brystkreft

Følges opp

Hun forteller at det nye behandlingstilbudet vil kunne være med på å forebygge neste beinbrudd.

– Ofte tror man beinbruddet skyldes at man er uheldig med hvordan man faller. Man tenker ikke over at det kan være beinskjørhet som ligger bak.

UNN vil nå invitere alle over 50 år, som nylig har fått behandling ved UNN for et beinbrudd, til å få en standardisert undersøkelse for beinskjørhet.

– Dersom det viser seg at pasienten er beinskjør, vil det gis tilpasset behandling og oppfølging, forteller Bjørnerem.

Hun legger til at dette er svært nyttig for pasientene, og behandlingstilbudet følges opp med forskning i stor skala.

LES OGSÅ: Fredrik (7) brakk to fingre i klasserommet - skolen ville sende gutten hjem

10 av 17 var beinskjøre

Prosjektlederen forteller at tilbudet startet opp 1. oktober og at 57 pasienter som har hatt beinbrudd har fått undersøkelse de siste fire ukene.

– 10 av de 17 første vi inviterte til undersøkelse etter et hoftebrudd viste seg å være beinskjøre. Dette er et av de mest alvorlige bruddene, sier Bjørnerem og legger til:

– Dersom pasienten har beinskjørhet er det er viktig at det blir fanget opp. Det er mange av helsearbeiderne som har kjent på dette og følt at de ofte ikke har nok tid og kapasitet til å gi disse pasientene den utredningen og behandlingen de trenger. De synes det er veldig fint at vi nå har fått dette på dagsorden og satt det i system.

LES OGSÅ: Studie viser at melk ikke hjelper mot beinskjørhet hos eldre

25 millioner kroner

Behandlingstilbudet er ifølge Bjørnerem et nasjonalt samarbeidsprosjekt mellom ortopedisk avdeling ved syv norske sykehus og prosjektet er tildelt 25 millioner kroner etter utlysning via forskningsrådet.

– Forskningsprosjektet baseres på det som anbefales som god behandlingspraksis, og studien vil vise hvilken effekt behandlingen har på lengre sikt, blant annet ved å undersøke resultater i form av bruddforekomst i ulike pasientregistre, opplyser Bjørnerem.