Vil bygge insektshotell

På Ekrehagen barneskole vil de bygge et hotell med 13 rom. De eneste som får bo der er insekter.

  Foto: Ekrehagen barneskole vil bygge et hotell for insekter i skolegården.

nyheter

Ekrehagen skole har sendt en søknad til kommunen der de ber om tillatelse til å bygge et insektshotell i skolegården.

Hotellets høyde vil være på to meter og skal plasseres i et blomsterbed.

«Hotellet» skal inneholde 13 små rom på 20x20 cm.

Byråd for byutvikling godkjenner planene og mener det er bra at barn lærer om viktigheten av pollinerende insekter.