O'Learys-eiere skylder 7,8 millioner

Selskapet Nerest AS, som drifter O'Learys, har en samlet gjeld på nær åtte millioner kroner.

KONKURS: O'Learys i Tromsø sentrum.  Foto: Trond Tomassen

nyheter

iTromsø meldte like før helgen at fotballpuben O'Learys har stengt dørene.

Nå har selskapet Nerest AS, som har franchiseavtalen for drift av O`Learys, begjært sitt bo tatt under rettens behandling som konkursbo.

Samlet gjeld på 7,8 mill

Oppbudsbegjæringen viser at den samlede gjelden er på 7.875.000 kroner og at selskapets aktiva har en samlet anslått verdi på omtrent 1.000.000 kroner.

Ingen har mistet jobben

Av oppbudsbegjæringen fremgår det at oppbudet er besluttet av styret. I kjennelsen fra Nord-Troms tingrett har retten vurdert det slik at selskapet antas å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller og at betalingsvanskene ikke er av forbigående art. Videre i kjennelsen står det at det er 20 ansatte i selskapet og ingen av dem er oppsagt.

De tre eierne av Nerest AS er Yngve Ness, Anette Hansen og Audun Hansen. Det har foreløpig ikke lyktes iTromsø å få en kommentar fra noen av eierne.

Rammer ikke flyplassen

Den økonomiske situasjonen til O`Learys i sentrum rammer ikke sportsbaren på flyplassen.

– Det som skjer på O`Learys i byen påvirker ikke oss overhodet, sier Christine Karlsen, daglig leder på O`Learys på flyplassen.

– Siden vi holder til på en flyplass, har vi andre kunder enn hva de har i byen. Vi merker ingenting av det som skjer, forklarer hun.