Nytt skolebygg blir over dobbelt så dyrt som planlagt

Jens Ingvald Olsen, byråd for finans, tror kommunen må ut med over hundre millioner kroner for å finansiere et nytt skolebygg på Solneset barneskole.

GAMMEL TRAVER: Elever på Solneset skole har i årevis måtte få undervisningen sin i denne provisoriske brakka. Selv om arbeidet med et nytt skolebygg endelig er i gang må elevene belage seg på fortsatt brakkeundervisning fram til bygget står ferdig i 2018. Foto: Pia Engman 

DYRT: Finansbyråd Jens Ingvald Olsen anslår at nybygget på Solneset vil koste over hundre millioner kroner. Foto: Tom Benjaminsen 

nyheter

Allerede i november 2013 overrakte daværende byråd for utdanning, Anna Amdal Fyhn, nyheten om at finansiering til et nytt skolebygg på Solneset skole var i boks. 42 millioner kroner var satt av til formålet, og den provisoriske brakka endelig kunne pensjoneres. Elever og ansatte på skolen jublet. Det gjør ikke finansbyråd Jens Ingvald Olsen. Han mener de avsatte millionene er langt fra nok.

– 42 millioner kroner er langt under det som er det reelle kostnadsnivået for utbyggingen. Vi har ikke satt opp noe budsjett for totalkostnaden, men den blir langt høyere enn 40 millioner kroner. Sannsynligvis vil vi måtte bikke hundre millioner kroner, sier Olsen.

Prosjektarbeid

Prosjekteringen for utbyggingen er i gang, og det drøftes nå hvor det nye skolebygget skal ligge.

– Det vurderes hva som er den mest hensiktsmessige plasseringen med tanke på de gjenstående uteområdene. Det ligger nå an til at tilbygget blir på sørsiden av skolen, ganske langt mot vest, sier Olsen.

Dermed blir området hvor den provisoriske brakka ligger i dag tilgjengelig som uteområde, i tillegg til området øst for skolen.

- Ingen overraskelse

Tidligere byråd for utdanning, Anna Amdal Fyhn, mener Jens Ingvald Olsen umulig kan ha blitt overrasket over prislappen på det nye skolebygget.

– I mars 2015 tok vi opp en sak om skolestrukturen i byen, og det framkom at det var en stor elevtallsutvikling i området på grunn av utbyggingen på Solneset. Dermed var vi nødt til å øke skolekapasiteten, sier Fyhn.

I tillegg framkom det at det både var manglende garderobe- og toalettfasiliteter til alle elevene, i tillegg til at arbeidsforholdene til de ansatte måtte utbedres.

– Det ble raskt tydelig at utbyggingen ble langt dyrere enn først anslått i 2013, og dette beskrev vi i økonomirapport 1 som ble behandlet i mai i år. I økonomirapport 2 er utbyggingen grundig utredet, og i vårt budsjettforslag var det lagt inn 120 millioner kroner til denne utbyggingen. Jeg regner med at Jens Ingvald Olsen er oppdatert på tidligere behandling av denne saken, og dette kan umulig komme som en overraskelse på han.

Skisseprosjekt

Prosjektleder Mona Pettersen forteller at utarbeidelsen av skisseprosjektet er godt i gang.

– Vi er helt i starten av prosjekteringen, og vi har nettopp begynt å utrede på ulike områder, sier Pettersen.

Ifølge fremdriftsplanen skal en tilbudsetterspørsel for en totalentreprise sendes ut til våren.

– Entreprenøren bruker som regel litt tid på egen prosjektering og planlegging før oppstart, så vi håper at spaden går i jorda en gang til sommeren eller eventuelt til neste høst, sier Pettersen.

Ferdig i 2018

Dermed kan elevene på barneskolen igjen juble over at prosjektet er ordentlig igangsatt, etter å ha blitt utsatt på grunn av mangel på fagfolk.

– Arbeidet med prosjektet ble ikke startet før i slutten av 2014. Fram til da lå prosjektet på vent på grunn av kapasitetsproblemer, sier Pettersen.

Det nye tilbygget skal etter planen stå ferdig i 2018, og dermed må elevene fra fjerde klasse og oppover belage seg på å fortsatt måtte bruke den provisoriske brakka fram til de er ferdige på barneskolen.