Flere vil bli fosterhjem for flyktninger – men får ikke lov

I år forventes det at 1000 barn på flukt skal komme til Norge. 15 prosent av disse skal bosettes i Nord-Norge. Kun tre små kommuner vil ta dem imot. Det er et stort problem, mener Bufetats regiondirektør.

BEKYMRET: Regiondirektør i Bufetat, Pål Christian Bergstrøm er bekymret for at kun tre kommuner skal ta imot over hundre flyktningbarn. Foto: Morten Dokka/Folkebladet 

VIL HJELPE: Byråd for finans, Jens Ingvald Olsen (R) forteller at Tromsø vil hjelpe, men har ikke planene klare ennå. 

nyheter

OSLO/TROMSØ: Gjennomsnittsalderen på enslige, mindreårige asylsøkere som kommer til Norge er på 13,5 år – men barn helt ned i 9-årsalderen har krysset grensen for å søke asyl. Alene. I Nord-Norge har kun tre små kommuner sagt ja til å ta imot disse barna. Regiondirektør for Bufetat, Pål Christian Bergstrøm, er bekymret.

LES OGSÅ: Åpner hjemmet for syriske flyktninger

Forventer 1000 barn

– Det disse barna opplever når de kommer hit skjer i to faser. De blir først plassert på et omsorgssenter i Bufetats ansvar. Det finnes mange slike sentre med mange unge asylsøkere som venter på asylsvar, og på grunn av flyktningstrømmen etableres det flere. Den andre fasen for disse er bosetting i en kommune. Når det gjelder de yngste får nesten 95 prosent av dem som søker opphold innvilget søknaden. Men de kan kun bosettes i en kommune som har en bosettingsavtale med IMDI. Har ikke kommunen en slik avtale for å bosette barn under 15 år, kan de ikke bosettes der slik regelverket er i dag, sier Bergstrøm.

Situasjonen nå er at antallet asylsøkere øker dramatisk hver uke. Så langt i år er det forventet at omtrent 600 barn under 15 år skal ha kommet til Norge alene og blitt plassert på et omsorgssenter. Totalt er det forventet at det i år vil komme 1000 asylsøkere under 15 år.

LES OGSÅ: Ber Tromsø ta imot flere flyktninger

To grupper

I dag deles enslige mindreårige asylsøkere inn i to grupper. De fra 0 til og med 14 år er underlagt barnevernsloven og blir behandlet som barn i henhold til FNs barnekonvensjon. De mellom 15 og 18 år blir ikke underlagt denne loven som asylsøkere i Norge. De er underlagt utlendingsloven og er under Utlendingsdirektoratets ansvar.

LES OGSÅ: Vil ha høring om flyktningkrisen

Tre sier ja

– I Nord-Norge har tre kommuner inngått bosettingsavtale – Ibestad, Hamarøy og Alstahaug. Kun én kommune i Troms vil ta imot flyktninger under 15 år, sier Bergstrøm.

I tillegg har disse kommunene begrenset kapasitet i barnevernet, og det finnes få fosterhjem.

– Da skjønner man utfordringen. Det fylles opp på omsorgssentrene, men vi får ikke flyttet barna ut til kommunene. Når vi snakker om at vi kan nå 1000 barn i år, og 15,8 prosent av disse skal bosettes i Nord-Norge, snakker vi om veldig mange, sier Bergstrøm.

Tallet er forventet å vokse til neste år.

– Vi må regne med å måtte bosette flere hundre barn under 15 år i år og til neste år. Dette har vi ikke kapasitet til nå. Det fylles opp på mottakssentrene og oppholdstiden på sentrene øker dramatisk, sier Bergstrøm.

LES OGSÅ: – Vi tenker jo at «noen av de syklene, de kan komme fra oss»

Avhengig av flere

Det er et behov for at flere store kommuner bosetter barn under 15 år, mener regiondirektøren.

– Hvis vi skal ta vår andel av disse barna og gi dem beskyttelse og integrering, er vi avhengig av at store kommuner inngår bosettingsavtaler med IMDI og samarbeider med Bufetat om bosetting. Først da kan vi rekruttere fosterhjem til disse barna og gi dem et hjem å vokse opp i.

Bufetat har allerede mottatt mange henvendelser fra familier, blant annet i Tromsø, som ønsker å bli fosterfamilie for et barn på flukt.

– Flere ønsker å bidra i den humanitære katastrofen vi nå befinner oss i. Men vi kan ikke inngå kontrakt med disse hjemmene før det er kapasitet i kommunene til å fatte vedtak og plassere barn. Bare de tre små kommunene har ikke kapasitet til å ta imot så mange barn. Vi er helt avhengig av at store byer inngår bosettingsavtaler, sier Bergstrøm.

Han mener Ibestad gjør en fantastisk jobb som eneste kommune i Troms som tar imot flyktninger under 15 år.

– Denne flyktninggruppen er den mest sårbare. Blir de ikke bosatt kan de ikke utvikle seg slik som barn skal, sier Bergstrøm.

LES OGSÅ: Åpner 58 hjem for flyktninger

– Vil hjelpe

Byråd Jens Ingvald Olsen forteller at kommunen jobber på spreng i denne saken.

– Per nå har vi ikke noe konkret på bordet, men vi jobber med det. Vi har forsøkt å komme i kontakt med IMDI for å få mest mulig detaljert informasjon, sier Olsen.

– Er det muligheter for at Tromsø vil skrive under en bosettingsavtale for enslige flyktninger under 15 år?

– Ja, det er muligheter for det, men det er også avhengig av at fosterfamilier i Tromsø er interessert i å bidra, sier Olsen.