- Regjeringen har sviktet

Tromsø-politiker, Jens Revold (SV), er bekymret for flyktningsituasjonen på grensen mellom Norge og Russland.

SKEPTISK: SV-veteran Jens Revold med bekymringsmelding til regjeringen via Facebook.  Foto: Jon Terje EiteråJon Terje Eiterå

nyheter

På Facebook skrev Jens Revold dette innlegget tirsdag ettermiddag:

"Jeg må si at jeg er svært bekymret over det som nå skjer på grensen til Russland ved Storskog. Så vidt jeg har fått med meg kommer halvparten av flyktningestrømmen til Norge inn denne veien, og det er helt klart at mottaket er for dårlig bemannet. To ansatte fra UDI i nord er jo alldeles håpløst og alt for svakt, her har regjeringen sviktet. Kanskje er dette ikke på selve grensen, men i all fall med tanke på hva som skal skje med de som kommer inn. Mange av de som kommer har et legitimt behov for beskyttelse, og rømmer fra krig. Det får oss selvsagt til å tenke på Syria. Andre har det ikke, og kommer mer som følge av unge menneskers ønsker om en bedre økonomisk livsituasjon. Jeg er sterkt for at Norge skal være raus og at vi skal ta imot og vi skal hjelpe, landet har i beste Nansen-tradisjon alltid stillt opp og vi har ressurser. At Norge over år har utviklet seg i mer multikulturell retning og vil fortsette med dette - er bare positivt. Vi må for all del unngå at vi havner i en situasjon lignende den flyktende jøder var utsatt for i før 2. verdenskrig. Men i dagens situasjon trengs det visse prioriteringer og vi kan ikke bare ta imot alle. Da får vi raskt samme tilstander som i Sverige og Tyskland, der motstanden nå øker sterkt. Jeg har ingen ønsker om å se et Frp i Norge på over 30 %, kunne foret opp av fremmedfrykt og usikkerhet. Jeg er derfor langt på vei enig i en del av tiltakene som foreslås fra regjeringen, men jeg mener at situasjonen nå er slik at samtlige partier må sette seg ned og finne fram til en - forhåpentlig - god enighet. Jeg synes situasjonen i nord er sterkt urovekkende. Vi har alltid hatt et godt forhold til vår store nabo i øst og vi er helt avhengige av gode samtaler med russerne. Slik det nå er kan det ikke fortsette. Stengte grenser vil ikke hjelpe, det ville jo ødelegge for det gode samarbeidet som er igang. Men kravet kan vokse utover det vi i dag ser. Ansvaret for å løse denne situasjonen har russiske og norske myndigheter i felleskap. De må konkret sette seg ned å snakke sammen, og resultatene av disse samtalene må legges fram for folk i begge land. Så langt har vi ikke sett for mye av dette."

- Flyktningene på prioriteres

- Hva var det som fikk deg til å skrive dette innlegget?

- Jeg har fulgt med på situasjonen oppe ved Storskog og det er en komplisert situasjon. Jeg er en person som ønsker at vi skal ta vare på flyktninger som er på flukt fra krig. De siste indikasjonene, hvis jeg har forstått det riktig, er at veldig mange av de som kommer ikke rømmer fra krig. Det er Syria-flyktningene som må prioriteres. Dersom det er personer som lever i Russland med opphold, så kan de fint bo der, mener Jens Revold, som er lokalpolitiker for SV Tromsø.

Han legger ikke skjul på at han er bekymret for flyktningesituasjonen på grensen mellom Norge og Russland. - Ja, jeg må si at jeg er det. Vi har et god tone mellom Norge og Russland i nord. Da er det uheldig dersom konsekvensen blir at man må stenge grensen.