- Ikke legene som får gebyret

Fastlege Anton Giæver understreker at han ikke ser noe til gebyrene som pasientene betaler.

gebyrene: Fastlege Anton Giæver får ikke gebyret som pasientene betaler. Det havner hos leverandøren av betalingsautomatene. 

nyheter

– De havner hos leverandøren av betalingsautomaten. Sånn sett er det ingen av våre leger som beriker seg på dette.

Kjøpt tjeneste

Giæver sier at Skansen legekontor har kjøpt tjenesten og forventer at leverandøren holder seg innenfor regelverket.

– Det er ingen tvil om at ordningen har forenklet arbeidsdagen for oss. Nå går alt via bank. Jeg tror også våre pasienter er tilfredse med automaten, konkluderer Giæver og viser til at det er kommet få klager så langt.

Les også: "Alle" får jobb, men "ingen" tar utdanningen

Faktiske kostnader

Tillitsvalgt blant byens fastleger, Jonas Lian, jobber ved Stortorget legesenter. Han forteller at kontoret ikke tar gebyr ved kortbetaling i automat. Lian er også kjent med at mange er motstandere av ordningen.

– Jeg vet at legeforeningen sentralt har reagert på at enkelte legekontor belaster pasientene ved betaling. De mener at femkroningen som leverandører tar inn er langt over de faktiske kostnadene ved ordningen.

Ører - ikke kroner

– Jeg tror at det er mer snakk om ører enn kroner for å få dekket driftskostnadene. Derfor støtter jeg legeforeningen når de mener at pasientene ikke skal betale. Utgiftene må fastlegene ta. Det blir også presisert i de nye forskriftene, sier Jonas Lian.