Debatt:

Legekontoret utnytter pasientforholdet

At også fastleger ønsker å høyne inntekten er forståelig. Men det er uakseptabelt at det skjer ved at legen urettmessig pålegger pasientene å betale ekstra honorar til legen når pasienten skal betale legeregningen.

Bernhard Halvorsen 

nyheter

Ved Skansen legekontor har pasientene lenge vært henvist til å betale legens honorar, først på ordinær kortterminal, så på en betalingsautomat. Formålet har sannsynligvis vært å avlaste forværelset som da rekker å ekspedere flere pasienter – til glede for både legene og pasientene. Så lenge bruk av betalingsautomat, som legekontoret hadde fått installert, ikke kostet pasientene noe ekstra, var dette en vinn-vinn-situasjon for leger og de fleste pasienter.

Fastlegen: - Det er ikke vi som får pengene

Men nå henvises pasienten til å betale legen på en av legekontoret relativt nylig anskaffet automat som automatisk, og uten varsling, krever inn et ekstra honorar, for tiden kr 5,-, til legen for at man betaler til vedkommende. Kravet om det ekstra honoraret ved slik betaling blir heller ikke opplyst av legekontoret.

Jeg har forsøkt å få opplyst grunnlaget for dette gebyrkravet. Men mine tre skriftlige henvendelser om dette til blant annet lege Anton K. Beldo Giæver, som leder for Skansen legekontor, er fortsatt ubesvart. Det faktiske forholdet er at fastlegens innkreving av slikt ekstra honorar, for at pasienten skal betale ham, utvilsomt er ulovlig å kreve av pasienten. Det er greit at legene ved Skansen legekontor ønsker høyere inntekt, men den må de skaffe seg på lovlig vis.

At fastlegen, uten forankring i lov, forskrift eller avtale, krever at pasienten skal betale ekstra honorar til legen for å betale pasientens egenandel for legetjenesten, er selvfølgelig uakseptabel økonomisk utnyttelse av pasienter fra fastlegens side – av flere åpenbare grunner:

Legekontorets privat innførte ekstra honorarkrav, kamuflert som gebyr, tilfaller legen som ekstra inntekt – trass i at avtalen mellom fastlegene og staten ikke gir rett til å belaste pasienten for slik ekstra betaling.

Pasienten blir ikke godskrevet det ekstra betalingshonoraret i forhold til egenandelstak 1. Det betyr at pasienten må betale mer til legen for å oppnå frikort enn det statens egenandelstak forutsetter.

Enhver pasient har for øvrig lovbestemt rett til å betale legen kontant, slik praksis var før legekontoret tok betalingsautomat i bruk. De pasienter som ikke vil betale ekstra gebyr til legen oppfordres derfor til å bruke kontant betaling – inntil Skansen legekontor slutter med sin ulovlige gebyrbelastning. Om legekontoret nekter å veksle ved betalingen, er det bare å få opplyst legens kontonummer og betale via nettbank hjemmefra.

Les også: Nødvendig straff

I tillegg reiser legekontorets tvangshonorar berettiget spørsmål om legekontorets etiske holdning når fastlegen for det første forsøker å tvinge pasienter til å betale noe man ikke har plikt til å betale til legen. For det andre ikke på forhånd opplyser pasienten om legens tilleggskrav for å motta betaling via legens automat. For det tredje på dette viset utnytter nettopp lege – pasientrelasjonen til egen vinning vitende om at mange pasienter vil kvie seg for å ta dette opp med sin lege.

Faglig har jeg bare godt å si om Skansen legekontor. Men denne form for utnyttelse av pasientene forventer jeg at man straks slutter med. Det er ikke fastleger verdig å skli ut på et etisk og økonomisk skråplan for egen økonomisk vinning – og at på til la være å besvare henvendelser fra pasienten om nettopp dette.

På side 12 og 13 kan du lese hva lege Anton K. Beldo Giæver har å si om saken.

Det faktiske forholdet er at fastlegens innkreving av slikt ekstra honorar, for at pasienten skal betale ham, utvilsomt er ulovlig å kreve av pasienten.