Vil bygge flere nye skoler

Utdanningsbyråd Brage Larsen Sollund sier at dagens planlagte boligbygging vil føre til store endringer i skolestrukturen på fastlandet.

VIL UTREDE: Utdanningsbyråd Brage Larsen Sollund sier at kommunen er nødt til å se på skolestrukturen på fastlandssiden. – Trolig må vi bygge to nye skoler på sikt, sier han. Foto: Tor Farstad 

TRANG 1: Tromsdalen barneskole er for trang i dag. Foto: Jon Terje Eiterå 

TRANG 2: Lunheim skole er også i ferd med å bli for trang. Foto: Lars Åke Andersen 

nyheter

RÅDHUSET: De neste 13 årene – fram til 2028 – er det planlagt cirka 8.800 boliger på strekningen fra Tønsnes til Berg.

Hoveddelen av disse boligene er planlagt å ligge på strekningen Solligården til Movika.

Dette vil medføre store endringer i dagens skolestruktur, og vil mest sannsynlig bety at – minst – to nye skoler må bygges.

Tror på to nye skoler

– Jeg vil ikke forskuttere noe, men det er innlysende at en befolkningsøkning på opp mot 20.000 personer vil føre til at dagens skolestruktur sprenges. Trolig vil vi være nødt til å bygge en ny skole sør for Hungeren og Reinen, og en ny skole nord for Skjelnan, sier Sollund.

På fastlandet er det i dag fem barneskoler på strekningen Skittenelv til Reinen. Det er Skittenelv, Skjelnan, Krokelvdalen, Lunheim, Tromsdalen og Reinen.

Byrådet skal i neste uke behandle en utredning som er gjort med utgangspunkt i varslede større boligprosjekter. I denne utredningen – som er gjort av kommunens administrasjon – ser man på dagens skolesituasjon og morgendagens behov.

Les også: Næringsliv i distriktene

Sprengt kapasitet på flere skoler

– I dag er det allerede skoler som har sprengt kapasitet, og på relativt kort sikt vil flere skoler bli trange. Da må vi gjøre noe for å bøte på situasjonen, sier utdanningsbyråden.

I utredningen som skal behandles legges det opp til flere alternativer for hver enkelt skole. Det ses både på planlagt elevvekst, generell befolkningsøkning og dagens situasjon på nærskolene.

I dag er både Tromsdalen og Lunheim barneskoler for trange for behovet. På fire-fem års sikt vil også skolene på Skjelnan og på Reinen være fulle.

– På kort sikt kan vi løse trangboddheten ved hjelp av endringer i skolekretsene. Man kan eksempelvis flytte grensene for opptakene slik at skoler med større kapasitet får overta elever fra skoler med for store elevtall.

Les også: "Første steg i retning av en heldagsskole?"

Ut på høring

Sollund sier det er viktig å være tidlig ute med å planlegge skolestrukturen når det er så mange nye boligfelt som er planlagte.

– Det er viktig for utbyggerne og det er viktig for de forskjellige skolene at vi har nok ressurser til å ta imot skolebarna, sier Sollund.

Utredningen om skolestruktur skal først behandles i byrådsmøte i neste uke. Deretter skal den ut på høring slik at alle involverte parter får komme med innspill, sier Sollund.

– Dessuten så vil jeg i forbindelse med høringsrunden dra rundt til de berørte skolene for å få nyttige innspill og få vite hvor skoen trykker, sier Sollund.