Du kan være med å bestemme navnet til denne skolen

Den nylig sammenslåtte skolen Breivika Tromsø Maritime skal få nytt navn.

NYTT: Den sammenslåtte Breivika Tromsø Maritime Skole åpner for at folk kan komme med forslag til nytt navn.   Foto: Nora Lervik

BESTEMMER: Rektor Asbjørn Rikardsen er med i komiteen som skal være med å avgjøre hvilket navn skolen vil få.  Foto: Nora Lervik

nyheter

– Breivika Tromsø Maritime ble slått sammen 1. august i år, og vi er en skole som trenger nytt navn, sier rektor Asbjørn Rikardsen.

Det har blitt utnevnt en navnekomité som skal bestemme hva navnet skal bli. Denne komiteen består av en elev og lærer fra hvert skolested, skoleledelse, fylkesutdanningssjef, politikere, næringsliv og opplæringskontor.

– Vi ønsker å få inn forslag, og det er en ganske kort frist som varer ut november. Det er ikke en konkurranse, sier han.

Må begrunnes

– Dette navneskiftet er en del av sammenslåingen av de videregående skolene nå i år. Vi kan ikke fortsette å hete Breivika Tromsø Maritime skole, så nå er vi ute etter å finne et godt nytt navn, forteller rektoren.

Forslagene som blir sendt inn må også være begrunnet for å bli med i den videre vurderingen.

– Ut fra det som kommer inn som forslag gjør de forskjellige gruppene i komiteen en innstilling der de utvalgte navnene rangeres. Til slutt er det fylkesråden for utdanning som avgjør navnet, forteller Rikardsen.

LES OGSÅ: Millionverdier borte fra Breivika vgs.

Spent på forslagene

Forslag kan sendes inn fra 19. til 30. november, og navnet skal tas i bruk fra 1. august 2016.

– Jeg har ønsket at det skal komme et navn ganske fort etter sammenslåingen. Det har noe med identitet og tilhørighet å gjøre. Breivika Tromsø Maritime er to skolenavn, men nå skal vi bli én ny skole. Vi rekker ikke å endre navn før elevene skal søke til våren, derfor blir det nye navnet tatt i bruk 1. august neste år, sier han.

Det blir ikke gitt noen føringer for hva som kan foreslås av navn til den videregående skolen. Rektoren håper mange sender inn kreative forslag.

– Det er ikke gitt noen føringer for navn, men det er ingen andre skoler i Troms som heter noe annet enn et stedsnavn. Det blir veldig spennende å se om vi havner på noe annet enn et stedsnavn, og det har kommet noen forslag allerede på andre ting, forteller rektoren.

LES OGSÅ: Klager på for dårlig inneklima på skolen