Nær dobling av eiendomsskatten

– Kommunens svært krevende økonomiske situasjon innebærer at vi må ta store og nødvendige grep nå, sier byrådsleder Kristin Røymo.

Byrådsleder Kristin Røymo og byråd for finans, Jens Ingvald Olsen.  Foto: Ronald Johansen

nyheter

Eiendomsskatten skal fra årsskiftet for boligeiendommer settes opp fra 3,0 til 5,5 promille. Det foreslår byrådet i sitt budsjett for 2016. For andre eiendommer er økningen fra 5,4 til 5,5 promille.

Det skriver Tromsø kommune i en pressemelding.

- Risikerer å havne på Robek-listen

Skattegrunnlaget vil i tillegg økes med åtte prosent for alle eiendommer. Totalt vil dette gi årlige merinntekter på 85 millioner kroner.

– Kommunens svært krevende økonomiske situasjon innebærer at vi må ta store og nødvendige grep nå. Uten dette vil kommunen gå med over 100 millioner kroner i underskudd i 2016. Vi risikerer å havne på Robek-listen, sier byrådsleder Kristin Røymo i pressmeldingen.

Byrådet behandler i mandagens byrådskonferanse revidert økonomirapport 2. Denne viser at det er rundt 100 millioner kroner i merutgifter så langt i år.

- Nødvendig

Justert for blant annet økt skatteinngang, innsparingstiltak, lavere finanskostnader og bruk av fond har kommunen et udekket merforbruk på 43 millioner kroner, står det i pressemeldingen.

– Det er stadig større bruk for våre tjenester. Utgiftene står ikke i stil med inntektene. Derfor er det helt nødvendig å øke eiendomsskatten.  For en gjennomsnittlig enebolig (KOSTRA) betyr dette en årlig økning av eiendomsskatten på 3.007 kroner, sier byråd for finans, Jens Ingvald Olsen.

– Vi må finne nye måter å løse våre oppgaver på. Det skal vi gjøre sammen med våre ledere og de ansatte gjennom fagforeningene. Sammen skal vi finne løsningene som gir oss det handlerommet Tromsø kommune trenger, sier Røymo.

Månedlig betaling

Byrådet foreslår betaling av eiendomsskatt en gang i måneden. Ikke to ganger i året, slik som det er nå. Dette betyr at man får maks 250 kroner å betale i måneden for dem som eier bolig.

- Vi gjør dette for å møte budsjettutfordringene foroverlent. Det er fantastisk store utfordringer som vi håper å rette opp iløpet av to og et halv år, sier Røymo til iTromsø.

16. desember skal kommunestyret vedta årsbudsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019.