Politiker advarer mot byrådets høyblokk-nei

Fredag sa byrådet nei til de siste byggeplanene på Strandkanten. Dette bekymrer Morten Skandfer (V).

BEKYMRET: Morten Skandfer (V) er bekymret etter at byrådet sa nei til de siste leilighetsbyggene på Strandkanten. 

nyheter

Byggingen på Strandkanten har pågått i over 10 år. Torsdag skulle byrådet ta stilling til de siste byggene som skal binde Strandkanten sammen.

Det ene bygget er en sammensatt høyblokk med mellom åtte og 16 etasjer. Dette sa byrådet nei til.

LES OGSÅ: Kommunen sier nei til gigantbygg

– Hvis det var så vanskelig å si ja til denne typen utbygging på disse tomtene, hvordan vil det da bli med boligutbygging langs Stakkevollveien, spør Morten Skandfer.

Hjelper ikke boligmangelen

Skandfer legger til grunn at det er nødvendig med sentrale boliger med kort reisevei.

– Det er ikke mange tomter igjen i sentrum, og på Strandkanten kan man gjøre slike grep med høye bygninger. Bygget hadde sine arkitektoniske kvaliteter med høyden og størrelsen, men med dette vedtaket tror jeg kvaliteten vil bli lavere, sier han.

Nå lurer Venstre-politikeren på hvor den tette og smarte byutviklingen skal foregå.

– Det må godkjennes 800–900 boliger i året. De har nå sagt nei til en tredjedel av neste års boligvolum. Det er snakk om 263 boliger som kunne vært oppstartet neste år, men som nå er tilbake i det blå.

«Nei-holdning»

Skandfer er nå bekymret over byrådets negative holdning til private utbyggere.

– Så lenge utbyggerne vil bygge der det allerede finnes vei, vannledninger og kollektivtrafikk, vil det ikke koste kommunen noe. Jeg er bekymret for at dette varsler en «nei-holdning» til private utbyggere. Dette er merkelig når Arbeiderpartiet går til valg med løfte om flere boliger til tromsøfolk, sier han.

Tillater høyhus

Byråd for byutvikling, Ragni Løkholm Ramberg (Ap), har stor tro på at prosjektene fint kan justeres.

– Dette kan realiseres uten at det går på bekostning av forutberegnelighet til dem som bor i bydelen. Dette har vi god dialog med utbygger om, og kommunen vil prioritere dette arbeidet, skriver Ramberg i en SMS til iTromsø.

Når det gjelder bygningen Skandfer snakker om, sier Ramberg at de tillater langt høyere bebyggelse enn det som er i bydelen i dag.

– Vi tillater også høyere enn det den gjeldende planen angir, nettopp på grunn av prosjektets kvaliteter.

Må se helheten

Ramberg viser til prosjektet «Hvor går Tromsø?», hvor det ble fastslått at fortetting og økning av boliger ikke trenger å skje gjennom «høyhus».

- Fortetting kan skje gjennom å utvikle areal og volum også i tradisjonelle format. Uansett må vi fra politisk hold se helhetlig på det. Vi venter på utredning knyttet til høyhusstrategien for Tromsø kommune, sier Ramberg.

Når det kommer til bygging langs Stakkevollveien, sier Ramberg at de jobber med revisjon av gjeldende plan for å legge til rette for langt flere boliger.