Utbygger brukte titall millioner på planlegging - nå risikerer de stortap

Norsk Boligutvikling (NBU) vil føre opp et 80-tall nye leiligheter på Strandkanten. Men nå stikker det nye byrådet kjepper i hjulene for utbyggeren.

Tidsnød: Utbygger Kurt Figenschau er kommet i tidsnød på Strandkanten. Det nye byrådet har innsigelser til planen om å bygge 83 nye leiligheter – noe som forsinker igangsettelsen ytterligere. 

Leiligheter: Slik ser prosjektet – kalt K9 og K10 – ut. Friarealet rundt blokkene er tredoblet i forhold til allerede godkjente planer. 

Strandkanten
  • Tilbake i 2011 godkjente det daværende Ap-styret planene for området K9 og K10 på Strandkanten.
  • Boligprosjektet var i regi av Selvaag Utbygging som hadde kjøpt eiendommen fra Nor-Bygg AS.
  • Meningen var å bygge tre blokker på påler ute i sundet.
  • Senere kjøpte TAJ Holding AS – Terje Johansen – sjøgrunnen og foretok en utfylling på over 2.000 kvadratmeter.
  • Etter en god dialog med det forrige byrådet, skulle to blokker føres opp av datterselskapet Norsk Boligutvikling AS. De inneholdt 83 leiligheter.
  • Nå har Kristin Røymo & Co vendt tommelen ned for prosjektet.
nyheter

Daglig leder i NBU, Kurt Figenschau, har hele tiden vært optimistisk med tanke på fremtidsplanen. Dialogen med det forrige byrådet var upåklagelig. Derfor er salgsprosessen i gang og selskapet er klar til å sette spaden i jorden.

LES OGSÅ: - I konflikt med strandpromenaden

Tre års jobbing

– Vi hadde det første møtet før jul i 2012. Da gjorde kommunen det klart at de ikke hadde noen motforestillinger mot planen og prosjektet. Det var kun snakk om få og mindre avvik i forhold til gjeldende plan for området.

Siden da har TAJ Holding AS og datterselskapet NBU brukt flere titall millioner kroner på planlegging og utfylling av området som skal bebygges.

LES OGSÅ: Politiker advarer mot byrådets høyblokk-nei

Pengene renner ut

– Ut fra signalene fra kommunen trodde vi at prosessen skulle ta noen måneder. Nå opplever vi at det er gått år. Det har blant annet ført til betydelige finanskostnader.

– Vi kjøpte sjøgrunnen fordi kommunen mente vårt prosjekt lå innenfor rammene i planen fra 2011. Det prosjektet vi ønsker å realisere, er bedre enn det Selvaag i sin tid fikk godkjent.

Uteområdene

Her viser Kurt Figenschau til at uteområdene er utvidet fra 300 til 1.000 kvadratmeter. Det øker utsikten til sjøen og ivaretar kommunens interesser i området på en langt bedre måte.

– Likevel møter vi motbør. Det nye byrådet har innsigelser – på tvers av administrasjonen, sier utbyggeren.

LES OGSÅ: Kommunen sier nei til gigantbygg

Ivaretatt

NBU er uenig med kommunen når det hevdes at strandpromenaden ikke er prioritert i K9- og K10-planene.

– Vi mener at dagens løsning er bedre, understreker Figenschau.

Han reagerer også på kommunens uttalelse om at NBU tjener for mye penger prosjektet:

– Med de kostnadene vi nå har, er jeg slett ikke sikker på at utbyggingen blir positiv økonomisk sett.

Avtale

Kurt Figenschau trekker også fram at hans prosjekt risikerer å bli stengt ute i forhold til andre planer i området:

– Vi har en avtale med Nor-Bygg om bruk av adkomst til Strandkanten. Dersom våre planer treneres ytterligere, blir veien, som er bygd for tungtransport, stengt. Det skjer ved årsskiftet 2017/18. Etter det må vi transportere fram utstyr og materiell med helikopter eller benytte sjøveien. Det er et løsning som vil sprenge alle kalkyler, sier NBU-sjefen som håper på en snarlig løsning i forhold til kommunen.