I harnisk over P-avgift

Fylkeskommunen har innført parkeringsavgift på Kysten for å få slutt på snikparkeringen. Det har fått leietakerne til å reagere.

Avgiftsbelagt: «Parkering kun tillatt mot avgift» står det på dette skiltet ved Troms fylkeskultursenter. Foto: Kjetil Vik  Foto: Kjetil Vik

Etter at leietakerne på fylkeskultursenteret protesterte er avgiftsparkeringen lagt på is inntil videre.   Foto: Kjetil Vik

Skiltene med avgiftsparkering på Kysten kom opp for et par uker siden.  Foto: Kjetil Vik

nyheter

Parkeringsautomaten og skiltene om «parkering kun tillatt mot avgift» har satt sinnene i kok hos blant annet de mange kunstnerne som er leietakere i det fylkeskommunalt eide Troms fylkeskultursenter.

Økonomisk belastning

– Leietakerne på Kysten er i harnisk over at det nå monteres parkeringsautomater ved Troms fylkeskultursenter.

Det skriver tre leietakere på vegne av alle som leier lokaler ved Troms fylkeskultursenter på Kysten i et brev til fylkeskommunen.

Protesten kommer på bakgrunn av at husleia er i ferd med å økes, og at ytterligere utgifter vil gjøre det økonomisk tøft for enkelte.

– Vi vet at det er leietakere/kunstnere som er i ferd med å nå tålegrensen. En parkeringsavgift vil bli en ekstra belastning på et allerede anstrengt kunstnerbudsjett, heter det i brevet.

LES OGSÅ: Her parkerer ordføreren ulovlig på handikapplass

Fristed for parkering

Det er Tromsø Parkering som står for den praktiske innkrevingen av parkeringsavgift og ilegging av bøter. Ifølge Tore Bentzen er det en parkeringsavgift på ti kroner per time, hele døgnet.

Leietakerne har forståelse for at fylkeskommunen vil stoppe eller begrense parkeringen for dem som ikke har tilhørighet til Troms fylkeskultursenter, men mener parkeringsplassene må legges til rette for leietakerne på Kysten.

– Parkeringsplassen på Kysten har blitt et fristed for parkering i en bydel hvor det er relativt lav parkeringsdekning og underdekning på offentlig parkeringsareal. Fremmedparkeringen har økt veldig, sier bygge- og eiendomssjef Jan Inge Hille i Troms fylkeskommune.

LES OGSÅ: Vil ha 960 nye parkeringsplasser

Lagt på is

Marit Landsend som sitter i kunstnerisk råd ved Troms fylkeskultursenter og er en av brevskriverne, sier at de håper å slippe parkeringsavgiften. Hun mener fremmedparkering ikke er noe problem.

– Innføringen av parkeringsavgift kom helt uten varsel. Etter at vi sendte brevet fikk vil tilbakemelding om midlertidig stopp i parkeringsavgiften og at fylkeskommunen vil komme tilbake med mer informasjon. Vi kan ikke se at fremmedparkering er noe stort problem, sier Landsend.

Hille innrømmer at parkeringsordningen ble innført litt for kjapt og at den foreløpig er stilt i bero inntil de kommer til enighet med leietakerne. Parkeringsautomaten som kom opp for et par uker siden er nå midlertidig tildekket.

– Vi har lagt det litt på is og ser på dette for å finne en grei løsning som de kan leve med og som vi har for de fylkeskommunale ansatte. Det er aktuelt å innføre samme parkeringsordning som vi for eksempel har ved Fylkeshuset og ved skolene, sier Hille.

LES OGSÅ: Her er byens uoppdagede parkeringsplasser