Ikke nok å heve eiendomsskatten

Karlsøy kommune måtte ty til oppsigelser til tross for oppjusteringen av eiendomsskatten.

SAMLET: Jan-Hugo Sørensen, rådmann i Karlsøy (t.v.), sammen med tidligere ordfører i Tromsø, Herman Kristoffersen, og Tor Zacariassen, tidligere gruppeleder Ap Tromsø.  Foto: Odd Leif Andreassen

nyheter

Fra 2014 til 2015 måtte kommunen oppjusterte eiendomsskatten fra 2 promille til maksimalt nivå på 7 promille for å få nok inntekter.

LES OGSÅ: - Mitt beste råd er å si opp ansatte

Helt nødvendig

Det var en stund knyttet spørsmål til om økningen var lovlig, noe det ble konkludert med at den var fordi kommunen tidligere år har skrevet ut eiendomsskatt bare på næringseiendommer med en skattesats på 7 promille.

– Når det kommer til eiendomsskatten er det alltid stort engasjement. Vi fikk tilbakemeldinger fra folk om at dette kom til å bli tøft, spesielt for unge mennesker i etableringsfasen. Men det var helt nødvendig for Karlsøy i 2015 for å få balanse i budsjettet, sier rådmann Jan-Hugo Sørensen i Karlsøy kommune.

LES OGSÅ: Nær dobling av eiendomsskatten

Måtte kutte

Det var likevel ikke nok for å få budsjettet i havn.

– For vår del måtte vi både oppjustere eiendomsskatten og nedbemanne. Vi måtte kutte nærmere 20 årsverk av de over 220 vi da hadde, sier Sørensen.

Rådmannen peker på at mesteparten av utgiftene i alle kommuner er lønninger.

– Derfor måtte vi nedbemanne for å øke inntektssiden, noe som selvsagt er en tøff prosess, forklarer han.

Som rådmann er det Sørensen som ferdigstiller forslaget om budsjett før det legges fram for formannskapet.

– Min erfaring etter 16 år som rådmann er at de kommunene som får problemer ofte er de som ikke har god nok kontroll over helse- og omsorgssektoren. Det er et mønster som går igjen, sier Sørensen, som samtidig påpeker at Karlsøy kommune i alle disse årene har hatt god kontroll med økonomien innenfor pleie- og omsorgssektoren.

Hva Tromsø kommune bør gjøre for å få kontroll på økonomien kan han imidlertid ikke si sikkert.

LES OGSÅ: Vil ikke benytte seg av oppsigelser