Kirkens Bymisjon kan vinne nasjonal pris

Kirkens Bymisjon i Tromsø kjemper mot ni andre om å vinne Frivillighetsprisen 2015.

GLADNYHET: Daglig leder Ann Karina Sogge i Kirkens Bymisjon iTromsø ble henrykt av å høre at de er nominert til Frivillighetsprisen 2015. Foto: Marius Fiskum 

FRIVILLIGHETSPRISEN
  • Prisen skal gis til en initiativrik person, lokal forening eller gruppe, som har utmerket seg med frivillig innsats, engasjement og pågangsmot til beste for den enkelte og samfunnet.
  • Prisen skal synliggjøre frivillighetens egenverdi og samfunnsverdi gjennom å løfte fram gode eksempler på resultater av frivillig innsats.
  • Frivillighetens bredde og mangfold både med tanke på organisasjonsform, tematikk, alder og kultur skal over tid gjenspeiles i et tilsvarende mangfold blant prisens vinnere.
  • Prisen kan gis på grunnlag av en persons eller lokal forening eller gruppes frivillige innsats over lengre tid eller i et tidsavgrenset prosjekt.
  • (Kilde: Frivillighetnorge.no)
nyheter

Kirkens Bymisjon i Tromsø er med i semifinalen i Frivillighetsprisen 2015 som deles ut av Frivillighet Norge.

– Det var utrolig hyggelig. Jeg er på ferie, så dette visste jeg ikke, utbryter daglig leder Ann Karina Sogge til iTromsø.

Viktige øyeblikk

Sogge synes det er stor stas å være nominert, og ikke minst på vegne av de frivillige.

– Faktisk passer det veldig godt, fordi vi har nettopp hatt en fin konferanse for de frivillige som het Øyeblikket. Der ble det gitt kompetanseoppbygging for våre frivillige, og det er nettopp øyeblikket som er det handlingsrommet vi har for å bety noe for vår medmennesker, sier hun.

LES OGSÅ: – Det handler om å gjøre Tromsø til en varmere by

Nominert av fylket

Mot slutten av måneden skal den nasjonale juryen finne en vinner blant de tre semifinalistene som har fått flest stemmer fra publikum.

Det er Troms fylkeskommune som har nominert bymisjonen og har skrevet følgende i nominasjonen:

«Kirkens Bymisjon Tromsø har gjennom mange år drevet ideelt arbeid blant Tromsøs narkomane, bostedsløse og andre som er i en vanskelig livssituasjon. Med små midler tilbyr de støtte, aktiviteter og praktisk hjelp til mennesker med store utfordringer i livet. Kirkens Bymisjon Tromsø driver både humanitært, sosialt og kulturelt arbeid, og fyller slik tildelingskriteriene på en glimrende måte. I år krever flyktningsituasjonen i Europa særlige tiltak både lokalt og regionalt. Kirkens Bymisjon Tromsø har gjennom mange år tatt et spesielt ansvar for flyktningkvinner og deres barn, og har aktiviteter og tilbud som til fulle respekterer ulike livssyn og religioner.»

LES OGSÅ: «Virkelig»-sjef Eirik Junge Eliassen slutter

50.000 kroner

Prisen har blitt delt ut hvert år siden 1995 og skal gå til noen som har utmerket seg med frivillig innsats. I fjor gikk prisen til foreningen De ville bak fjellet i Finnmark. Hvis Kirkens Bymisjon blir kåret til vinneren, vil de få 50.000 kroner til sitt formål fra Norsk Tipping.

– Vi prøver å gjøre det så stort som mulig med så smått som mulig. Hver eneste krone vi får betyr utrolig mye for vår virksomhet og en slik sum vil bety enormt mye for oss. Vi vet mye om hvordan det er å ha det trangt. Men det viktigste er at de frivillige føler ære og stolthet over det de gjør, og det har de all grunn til, sier Sogge.

Vinneren blir presentert 3. desember.