Solberg: – Asylmottakssystemet er i krise

Statsministeren skriver i et brev at situasjonen i det norske asylmottakssystemet nå kan betegnes som en krise.

Statsminister Erna Solberg. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix 

nyheter

I et brev til alle landets kommuner informerer statsminister Erna Solberg om flyktningkrisen.

Statsministeren skriver at situasjonen i det norske asylmottakssystemet nå kan betegnes som en krise.

Hun ber kommunene om å bosette 18.000 flyktninger i 2016. Hun skriver at bosettingsbehovet i 2017 sannsynligvis vil bli klart høyere.

Den enkelte kommune er bedt om å fatte vedtak om bosetting for neste år innen årets utgang.

De økonomiske rammebetingelsene for kommunenes bosettings- og integreringsarbeid i 2016 vil bli endelig avklart gjennom Stortingets behandling i desember av forslaget til statsbudsjett.