Vil ikke benytte seg av oppsigelser

Jens Ingvald Olsen (R) mener ikke det er nødvendig med oppsigelser for å få balanse i budsjettet.

Sier NEI: Finansbyråd Jens Ingvald Olsen vil ikke si opp ansatte for å lette på en anstrengt kommuneøkonomi.   Foto: Ronald Johansen

nyheter

Finansbyråden opplyser om at det er satt i gang et omorganiseringsprosjekt som skal se nærmere på omstilling og omorganisering innad i kommunen.

– Det vil involvere hele kommunen og målsettingen er å få driftskostnadene ned i stort monn. Vi vil rette fokus på samarbeid og samordning mellom tjenesten på et helt annet nivå.

LES OGSÅ: - Mitt beste råd er å si opp ansatte

Sparer ikke penger

Han hevder at det gjennom tidligere omorganiseringsprosjekter har kommet fram at det ikke er nødvendig å si opp ansatte.

– Vi har konkludert med at kuttpolitikken det forrige byrådet hadde ikke fungerte fordi det førte til økt bruk av vikarer.

– Det som nå kommer til å bli en satsing er flere heltidsstillinger i helsesektoren og mindre innleie av arbeidskraft i form av vikarer. Når vi reduserer den vil det bli en form for oppsigelse, men per i dag ser vi ikke at vi må si opp for eksempel 100 ansatte på et område. Man sparer ikke penger fordi kommunen må erstatte tjenester ved å kjøpe det av andre, utdyper han.

LES OGSÅ: Nær dobling av eiendomsskatten

Fragmentert

Olsen mener oppmerksomheten kun har vært rettet mot den økte eiendomsskatten, og gitt et bilde av at det er det eneste grepet som tas i forbindelse med kommuneøkonomien.

– Det mest omfattende tiltaket er at vi skal se på omorganiseringen og samordningen av tjenester i kommunen.

LES OGSÅ: Ikke nok å heve eiendomsskatten

Han viser til at det ved byggeoppdrag fra et tidlig stadige vil være tett samarbeid mellom dem som gjennomfører byggingen, byggforvaltningen og Fagrent.

– Jeg ble overrasket over hvor oppsplittet og fragmentert det har vært, sier finansbyråden.

Han mener oppsigelser ikke er nødvendig for å kunne kutte i driftskostnadene og spare penger.

– Vi satser på mobilisering av ansatte i arbeidet med omorganiseringen. De skal ikke leve i frykt for at de skal få oppsigelser som takk.

– Dere vil med andre ord ikke si opp ansatte?

– Nei, vi vil ikke gå inn på det området, sier Olsen.

LES DEBATTINNLEGGET: "Eiendomsskatten og etikk"