Vil ha kommunalt asylmottak

Byrådet har satt i gang arbeid med å få etablert et eget kommunalt asylmottak i Tromsø.
nyheter

– Hvorfor skal vi sende skattekroner rett i lomma på asylspekulanter?

Byråd for helse- og omsorg, SVs Gunhild Johansen, mener at det vil være langt mer «nyttig» bruk av skattekronene dersom det offentlige overtar mottakene for asylsøkere.

– Det handler både om at vi mener dette ikke er noe man bør kunne tjene masse penger på, og kvalitetssikring av tjenestene, sier Johansen.

Kritikkverdige forhold

Ifølge henne er det svært mange kritikkverdige forhold som er avdekket i tilbudene som blir gitt til asylsøkere. Mangelfulle og farlige boforhold, og dårlig standard.

– De får et tilbud som er langt fra det man kan forvente med tanke på hvor mye penger utleierne får fra myndighetene, sier byråden.

Arbeidet med å få stablet et kommunalt mottak på beina startet fredag. Da begynte byrådsavdelingen hun leder å se på hvordan det praktisk kan gjennomføres.

– Vi skal undersøke hvilke muligheter man har til finansiering fra stat og myndigheter, sier Johansen.

Kommunalt ansvar

Hun mener at det er et politisk ansvar kommunen bør ta – å sørge for at asylsøkerne i Tromsø får et verdig mottakstilbud.

– Det er mange andre kommuner som driver kommunale asylmottak – og erfaringene er hovedsakelig veldig positive. Og ikke minst kan man bruke pengene man får gå til å gi bedre tjenester til asylsøkerne, sier Johansen.

Kristiansand og Ålesund er blant bykommunene som har egne asylmottak.

– I Troms har Kvæfjord et kommunalt asylmottak på Trastad – og det fungerer veldig bra, sier byråden.

Ca 200 plasser

I Tromsø er det per i dag cirka 200 voksne asylsøkere. I tillegg er det cirka 15 mindreårige asylsøkere som bor i kommunen.

– Vi ser for oss at vi skal etablere et mottak på omtrent samme størrelse, sier Johansen.

Når og hvor et slikt mottakstilbud skal kunne være på plass er langt fra avgjort, sier byråden videre.

– Vi har som sagt nettopp startet med arbeidet, så det blir neppe neste år eller året deretter, sier hun.

Fremskrittspartiets Anni Skogman forklarer at situasjonen kommunen står ovenfor er vanskelig.

– Skal det lages et asylmottak, så må man bruke de menneskene som kan mest om det. Om dette blir kommunen eller andre organisasjoner, skal ikke jeg blande meg inn i, sier Skogman.

Hun er dog kraftig provosert over at Gunhild Johansen trekker inn påstander om spekulasjon og kommersiell inntjening i saken.

– Det er galskap. Nå må man slutte å mobbe private næringsdrivende og ansatte.

– For Johansen og byrådet så er det tydeligvis viktigere at det er kommunalt ansatte som gjør jobben enn at det er de mest kompetente. Det er ren ideologi, ingenting annet, sier Skogman.

Videre forteller hun at det også er utfordringer knyttet til flyktninger og asylsøkere som allerede er bosatt i Tromsø.

– Det blir mye fokus på de flyktningkrisen. Vi må ikke legge til side de som allerede er i Tromsø. Det må vi passe på, sier hun.