Vurderer om Tromsø kan ta i mot flere flyktninger

Hvor forberedt er Tromsø kommune til å ta imot flere flyktninger – og hva må på plass før dette kan skje?

HØRING: Utdanning-, kultur og idrettskomiteen har innkalt til en bred høring om flyktningsituasjonen i Tromsø og Norge. 

– IKKE FÅ PANIKK: Dulo Dizdarevic, avdelingsdirektør i Inkluderings- og mangfoldsdirektoratet, ber Tromsø kommune om å ikke få panikk i dagens flyktningsituasjon. 

BREDT: En rekke myndigheter, organisasjoner og eksperter innenfor flyktningfeltet var innkalt til høring hos helse- og omsorgskomiteen. Her Inger Anita Markussen fra Flyktningtjenesten. 

nyheter

Det er noen av spørsmålene som skal besvares av en rekke eksperter, organisasjoner og myndigheter som er invitert til en stor høring om flyktningsituasjonen i Norge generelt og Tromsø spesielt.

– Det er en svært alvorlig situasjon i Norge i dag – og vi bestemte oss tidligere i høst for å gjennomføre en høring der vi ønsker å få et overblikk over situasjonen i Tromsø, sa komitéleder Marta Hofsøy.

Kartlegging

Byråd for helse og omsorg, Gunhild Johansen (SV) fortalte om hvilke forberedelser kommunen har gjort i forbindelse med det økende flyktningantallet.

– Vi har fått forespørsel fra regjeringen og UDI om å ta imot flere flyktninger enn antallet kommunestyret tidligere har vedtatt.

– UDI har også spurt kommunene om å ta imot asylsøkere i større grupper i forbindelse med strømmen av asylsøkere som kommer nå. Derfor har vi vært nødt til å saumfare hele kommunen etter egnede boligtilbud, sier hun.

Kommunen har nylig ansatt en ny flyktningkoordinator, og det vil også bli vurdert om det skal etableres et eget helseteam knyttet til flyktninger.

– Ikke få panikk!

Å bygge opp nye og parallelle strukturer for å ta seg av flyktninger er imidlertid noe kommunen blir frarådet.

Dulo Dizdarevic, avdelingsdirektør for Inkludering og mangfoldsdirektoratet (IMDI), mener at kommuner som ikke tar i bruk nåværende ressurser vil få problemer.

– Tromsø har høy kompetanse på mange områder. Dere bør i stedet støtte opp om de tjenestene dere har og ikke bygge opp noe nytt, sier han.

Han oppfordrer kommunen om å ikke få panikk – selv om situasjonen kan se uoversiktlig ut.

– Se tingene langsiktig. Ta tid på dere når vedtakene skal tas, sier han.

Motvirker integrering

Han mener at parallelle tjenester blir kostbare og at de sågar vil motvirke hensikten.

– De gjør det faktisk vanskeligere å få til en god integrering, sier han.

Kommunen har som sagt styrket den «akutte» organisasjonen for å ta imot flyktninger med en koordinator og vurderer et eget helseteam.

Det vil bli behov for ytterligere styrking av enkelte deler av det kommunale tjenesteapparatet, sier Gunhild Johansen.

– Vi har fått forespørsel om å ta imot en større andel av mindreårige asylsøkere – både under og over 15 år. Det vil kreve oppfølging fra barnevern og andre støttefunksjoner, sier hun.

Antall mindreårige asylsøkere vil økes fra dagens ti til 20.

Høringen vil fortsette hele dagen i kommunestyresalen på Rådhuset.