Hedres for sitt homoengasjement

Regionleder Ole-Gunnar Solheim i Amnesty Region Nord tildeles årets Homofrydpris.

Regionsleder i Amnesty, Ole-Gunnar Solheim, tildeles Homofrydprisen for Tromsø 2015  Foto: Jørn Myreng

Homofrydprisen for Tromsø
  • Prisen deles ut for første gang i 2015 og skal deles ut årlig under Tromsø Arctic Pride.
  • Prismottakeren skal ha vist en inkluderende holdning overfor LHBT-personer i Tromsø, og gjennom medmenneskelighet, kunnskap og bevissthet bidratt til økt forståelse og forbedrede forhold for den skeive befolkningen i Tromsø.
  • Kandidatene blir nominert av styret i Tromsø Arctic Pride, men er også åpen for øvrige nominasjoner. Det er opp til styret å bestemme hvem som får prisen.
  • Prisen skal deles ut av festivalsjefen i løpet av festivalen.
nyheter

I forbindelse med Tromsø Arctic Pride som har blitt arrangert fra 16. - 22. november, deles Homofrydprisen for Tromsø 2015 ut til noen som over tid har vist engasjement og jobbet for å bedre livsforholdene til den skeive befolkningen i Tromsø.

Det er første gang denne prisen deles ut, og juryen har valgt å gi prisen til regionleder Ole-Gunnar Solheim i Amnesty Region Nord.

Juryen skriver følgende i sin begrunnelse:

- Årets vinner får prisen for sitt mangeårige engasjement for å kjempe for menneskerettigheter for LHBT-personer både lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Han har gjennom organisasjonen han jobber for begynt et langvarig og svært viktig arbeid med å sette fokus på levekårene for LHBT-personer, sett i et menneskerettsperspektiv.

Prisen ble delt ut under Pride-festen i Teaterkafeen på Hålogaland Teater lørdag kveld. Prisen består av et diplom, som er ment som en æresbevisning fra LLH Troms og Tromsø Arctic Pride.

Berømmes for utstrakt engasjement

Juryen utdyper i sin begrunnelse at Ole-Gunnar Solheim startet sitt arbeid gjennom Amnesty Region Nord på eget initiativ og at han gjentatte ganger har satt LHBT-rettigheter på dagsorden. Solheim berømmes også for å ha vist et særskilt engasjement for homofile i Russland.

- Gjentatte ganger har vinneren jobbet sammen med LLH Troms på arrangementer og markeringer i Tromsø. LLH Troms og Tromsø Arctic Pride er stolte og svært glade for å tildele årets Homofrydpris for Tromsø 2015 til Ole-Gunnar Solheim, heter det fra juryen.