Disse skal innføre formannskap

Det er nå klart hvem som skal lede prosessen med å innføre formannskapsmodellen.

Nestleder Tromsø Høyres gruppeleder, Erlend Svardal Boe, blir nestleder i gruppa som skal forberede innføringen av formannskapsmodellen. 

nyheter

Gruppa som skal forberede og legge til rette for avskaffelsen av parlamentarismen og innføringen av formannskapsmodell i kommunen skal settes sammen bredt.

Gruppelederne for samtlige partier i kommunestyret skal inngå i utvalget som skal ledes av Arbeiderpartiet.

– Styringsgruppa skal ledes av vår gruppeleder Jarle Heitmann, og det skal være representanter for alle partiene i kommunestyret. De skal se på hvordan de politiske arbeidet skal organiseres fremover, sier byrådsleder Kristin Røymo.

LES OGSÅ: Avvikler parlamentarismen.

Opposisjonen får nestlederen

Nestleder vil være Høyres gruppeleder Erlend Svartdal Bøe.

– For oss er det viktig å få innflytelse over hvordan arbeidsforholdene for komiteene blir, og at det vil bli lagt til rette for å drive aktiv politikk, sier Bøe.

Ifølge ham er mandatene til komiteene, videreføring av muligheten for å drive med høringer, samt godtgjøring til politikerne områder som man må bli enige om.

– Vi i opposisjonen vill i utgangspunktet beholde parlamentarismen, vi mener det er en effektiv og velfungerende styringsform – men når vi nå engang skal gjeninnføre formannskapsmodell så vil vi bidra til en god prosess, sier han.