Helsehuset blir minst 40 mill. kroner dyrere

Det planlagte helsehuset i Breivika vil bli minst 40 millioner kroner dyrere enn planlagt.

DYRERE: Det planlagte helsehuset i Breivika blir 43 Mill. kr dyrere enn budsjettert. 

nyheter

205 millioner kroner var det budsjettert til, det nye kommunale helsehuset som skal bygges like nord for Universitetssykehuset i Breivika.

Nå viser det seg at bygge- og innredningskostnaden kommer til å bli nesten 20 prosent høyere – nemlig 248 millioner kroner.

– Det er noe vi må ta høyde for og som vi har tenkt å innarbeide i investeringsbudsjettet i vår økonomiplan, sier finansbyråd Jens Ingvald Olsen.

LES OGSÅ: Vil bygge helsehus til 200 millioner kroner

Samhandlingsreformen

Helsehuset ble besluttet bygget under det forrige byrådet som en del av de investeringene kommunen er nødt til å gjøre i forbindelse med den såkalte samhandlingsreformen. Gjennom reformen får kommunen større ansvar for etterbehandling og rehabilitering av pasienter som har ligget inne på sykehus.

Anbudsrunden for byggingen ble avsluttet tidligere i høst. Da hadde det bare kommet inn ett anbud – fra Skanska – og forhandlinger ble gjennomført med selskapet. Det er denne forhandlingen – som også ble gjennomført av hans forgjengere – som endte med den nye kostnaden, forteller Olsen.

LES OGSÅ: Bytter tomt for helsehuset

Flere funksjoner

I helsehuset skal det finnes til sammen 60 sengeplasser som skal brukes som såkalte KAD-plasser (kommunale akuttplasser), rehabiliterings- og etterbehandlingsplasser. I tillegg skal den kommunale legevakta inn i bygget.

– Kommunen og Skanska er blitt enige om en totalentreprise, og de 248 millionene dekker bygging og innredning av helsehuset, sier Olsen.

Det nye bygget skal plasseres ved siden av tannbygget og kommunen har fått tomta som en del av et makebytte med fylkeskommunen.

LES OGSÅ: Eldre tvinges til å bo sammen

Mulige forskyvinger

Kostnaden for helsehuset er altså tenkt innarbeidet i den kommunale investeringsplanen for de neste fire årene. At kostnaden øker med 20 prosent tror ikke Olsen vil ha noen direkte konsekvenser.

– Samtidig må vi ta innover oss at kommunen er i en vanskelig økonomisk situasjon. Derfor må vi kanskje se på hele investeringsplanen når vi skal vedta budsjett og økonomiplan i desember, sier han.

Kanskje må enkelte investeringen legges på is – eller forskyves til senere i planperioden.

– Det er planlagt investeringen for nesten fire milliarder fram til 2019 – og 2,5 av disse i løpet av de to første årene. Kanskje er det fornuftig å skyve på noen av dem, sier finansbyråden.