Reiselivsbedrifter jubler over millionbeløp

Med stor drahjelp fra Innovasjon Norge kan 57 nordnorske reiselivsbedrifter satse enda tyngre på nordlys- og vinterturisme.

Med 0,5 millioner kroner i støtte fra Innovasjon Norge, kan de 57 nordnorske reiselivsbedriftene satse enda tyngre på nordlys - og vinterturismen.   Foto: Tom Benjaminsen/Pressefoto

Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljøer:
  • Tjeneste i Innovasjon Norge
  • Lyser ut 20 millioner hvert år til kompetanseutvikling
  • Skal bidra til kompetansearbeidsplasser over hele landet
  • Prosjektene velges ut i samarbeid med Siva, Forskningsrådet og fylkeskommunene
  • Finansiert av Kommunal- og moderniseringsdepartementet
nyheter

Med 0,5 millioner kroner i potten fra Innovasjon Norge, kan reiselivsbedriftene sikre sin kompetanseutvikling.

- Dette har stor betydning for oss i arbeidet med å sikre en fortsatt vekst i den lønnsomme nordlys- og vinterturismen til Nord-Norge. Reiselivsbedriftene er avhengig av å levere kvalitetsopplevelser, og stadig utvikle nye og innovative produkter. I dette bildet er kompetanseutvikling svært sentralt, sier Geir Stokke i Arena Lønnsomme Vinteropplevelser i en pressemelding.

Arena Lønnsomme Vinteropplevelser består av en klynge reiselivsbedrifter i Nordland, Troms og Finnmark. Inspirert av Hurtigruten sin vintersatsing satser de tungt på utvikling av sterke opplevelser i vintermånedene for kundegrupper i internasjonale markeder.

Samarbeid

De 57 bedriftene skal blant annet bruke pengene til kompetanseutvikling, blant annet i samarbeid med UiT - Norges arktiske universitet.

Ifølge kunderådgiver i Innovasjon Norge, Espen Warland, var det ingen tvil om at Arena Lønnsome Vinteropplevelser skulle motta sjekken.

- De har levert en god søknad hvor de presenterer et meget godt prosjekt, sier Warland.

Han er ansvarlig for Innovasjon Norges tjeneste Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljø, og ser frem til å følge de nordnorske bedriftene fremover.

- Arena Lønnsomme Vinteropplevelser er viktig for regionen vår, og vi gleder oss til å jobbe sammen med både prosjektledelsen og de regionale samarbeidspartnerne for at målene om nye kompetansetiltak skal nås. Vi håper kompetansesatsingen vil både styrke grunnlaget for eksisterende arbeidsplasser og legge grunnlaget for nye, avslutter Warland.