Gatejuristen får en kvart million ekstra

Gatejuristen i Tromsø får 250.000 kroner mer enn opprinnelig varslet i regjeringens budsjettforlik med Venstre og KrF.

ØKT STØTTE: Nina Walthinsen (til høyre) fikk overbrakt beskjeden om at det kommer 250.000 kroner ekstra fra staten av fylkesvaraordfører Irene Dahl. 

nyheter

– Vi gikk til valg på at vi ville ha økte bevilgninger til Gatejuristen, og nå har vi fått gjennomslag for det, sier Irene Dahl – leder i Troms Venstre og fylkesvaraordfører.

I regjeringens opprinnelige budsjettforslag var det satt av knappe millionen til Gatejuristen, men etter forhandlingene med de to samarbeidspartiene er denne potten økt til 1,27 millioner kroner.

– Det er veldig positivt for oss og vi er veldig glade for økningen. Det betyr at vi kan satse tyngre på våre faste ressurser her på kontoret og vi kan også ha mer fokus på forskjellige prosjekter som vi ønsker å gjennomføre, sier leder for Gatejuristen, Nina Walthinsen.

Les også: Fikk livet satt på vent av inkassokrav

For de mest utsatte

Gatejuristen gir juridisk hjelp og støtte til rusavhengige i Tromsø og hele landsdelen. I 2014 drev Gatejuristen over 450 saker på vegne av cirka 200 klienter, forteller Walthinsen.

– Vi har et totalbudsjett på cirka 2,4 millioner kroner så en økning med 250.000 kroner betyr mye for oss, sier hun.

Den juridiske hjelpen består som oftest av bistand til å få ta del av støtteordninger som rusmisbrukerne har krav på fra kommune, fylke og stat. Det kan gjelde trygderettigheter, boligstøtte og andre tiltak.

Les også: Kirkens Bymisjon kan vinne nasjonal pris

Håper på fylkespenger

I 2014 fikk Gatejuristen knappe én million kroner fra staten, resten av budsjettet fikk man inn ved hjelp av støtte fra fylkeskommunen, Tromsø kommune og private bidragsytere.

– Vi fikk cirka 500.000 kroner fra fylket, og vi håper jo selvsagt at denne støtten ikke skal reduseres. Det er vi livredde for, sier Walthinsen.

Fylket har for tiden økonomiske problemer og neste års budsjett er i støpeskjeen. Irene Dahl sier at hun skal kjempe for at den økte statlige støtte ikke spises opp av mindre støtte fra fylkeskommunen.

Les også: «Virkelig»-sjefen slutter

Skal jobbe for støtte

– Jeg skal virkelig jobbe for at støtten fra oss skal være på samme nivå som tidligere. Jeg vil drive spørsmålet i fylkeskommunen og gi innspill til fylkesrådet som skal legge fram budsjettet i begynnelsen av desember.

– De som får hjelp av Gatejuristen har ofte en svært høy terskel for å søke juridisk bistand fra andre. Derfor er virksomheten de driver veldig viktig – og derfor er det viktig at de får nødvendig støtte, sier Irene Dahl.