Utsetter utbygging på Strandkanten

Byggingen av Strandkanten har pågått i ti år. Nå blir de siste byggene som skal binde Strandkanten sammen utsatt.

Prosjektet K10 som består av 36 selveierleiligeter fordelt på åtte etasjer ligger ytterts Strandkanten, nedenfor det gamle Meieriet og Strandvegen.   Foto: Norsk Boligutvikling AS

Jonas Stein (V).  Foto: Ronald Johansen

LEGGER FRAM: Byråd for byutvikling, Ragni Løkholm Ramberg, vil fremme reguleringsplan for utvidet tunnelanlegg. 

nyheter

I onsdagens kommunestyre behandlet politikerne forslag til reguleringsplan for K10, K15, K16 og delfelt VIa. Ingrid Marie Kielland (SV) mener deler av planforslaget til K10 må forbedres før det kan vedtas i kommunestyret.

– Bygget ligger blant annet nederst i feltet og det stilles spesielle krav til de byggene. Det er også knyttet større risiko til havstigning, noe som er en økende problemstilling også i Tromsø. Det bør også legges til rette for ladestasjoner for elbiler i parkeringsanlegget, forklarte Kielland.

– Alvorlig

Under behandlingen av byrådets forslag om å stoppe reguleringsplanen, tok Jonas Stein ordet. Han mente forslaget var graverende.

– Det er rart at partiene velger å stoppe planen. Det at det mangler noen stikkontakter for elbiler i parkeringsanlegget er ikke nok. Det bør være mer konkrete forslag, sa Stein.

83 boenheter

Planforslaget for etablering av K10 legger til rette for etablering av 83 nye boenheter fordelt på 9.000 kvadratmeter. Det vil være i to åtte etasjers boligblokker.

17 stemte for at saken godkjennes. Posisjonspartiene pluss Gunnar Pedersen (H) stemte for å sende den tilbake til byrådet, noe som også ble vedtatt.

– Forkaster prosjektet

Når det kommer til Strandkanten K15 og K16 har det tidligere vært mye diskusjon omkring høyden på blokkene. Første gang i høsten 2013 var det snakk om å bygge tårn på inntil 70 meters høyde. Nåværende reguleringsplans høyeste punkt er på 55 meter. Hovedbebyggelsen her skulle etter planen få blokkstruktur som organiseres i sammenkobla tårn med individuelle høyder, som øker fra vest mot øst. Høyeste punkt er da plassert ytterst mot sjøen.

– Prosjektet utnytter infrastruktur og det er særdeles godt argument for høydene. Hvis man skal møte veksten i innbyggertallet, så må vi tette i sentrumsområdene. Byrådet har i denne reguleringsplanen valgt å forkaste et prosjekt, bemerket Britt Hege Alvarstein (Frp).

Skolestruktur

– Høyhus er noe som må vurderes. Det har gått 15 år og det er mye som har skjedd siden da. Det er gode kvaliteter i planen, men vi stiller oss i en posisjon at vi bygger så mye at vi får problemer med skolestrukturen. Hva vil for eksempel skje med Bjerkaker skole? Det er viktig å bygge, men det må gjøres riktig, mente byråd Ragni Løkholm Ramberg.

Bjørn Gunnar Jørgensen (Frp) mener imidlertid byrådet har vært for raske til å trekke i nødbremsen.

– De vil stoppe videre utbygging. Enten er det for høyt, for lavt, for bredt eller for lite sol. Vi må få fart på boligutbyggingen, sier han.

Flertallet i kommunestyret stemte for at K15 og K16 sendes tilbake til byrådet for videre behandling og at reguleringsplanen slik den står nå ikke vedtas.

Forurensning

Komplett planforslag for delfeltet VIa på Strandkanten ble første gang levert i mai 2014, men på grunn av for høy parkeringsdekning, ble ikke dette godkjent i av kommunen. I nåværende reguleringsplan er det revidert og parkering for K15-16 er tatt ut. Under kommunestyret ble det tatt opp utfordringer i forbindelse med at sjøbunnen i området kan være forurenset, og det kreves kartlegging før byggingen igangsettes.

Planen legger til rette for realisering av 100 boenheter og ble enstemmig vedtatt i kommunestyret.