Nye justeringer av eiendomsskatten

Boligeiere skal slippe litt billigere unna etter nye justeringer av eiendomsskatten.

  Foto: Christer Pedersen

nyheter

Men solide økninger blir det uansett: Byrådet går nå inn for å øke eiendomsskatten for bolig fra 3,0 til 5,0 promille – i stedet for til 5,5 promille som tidligere lansert. Andre eiendommer vil derimot bli økt fra dagens 5,4 til hele 7,0 promille – mot tidligere foreslått 5,5.

Samtidig ønsker byrådet å øke takstgrunnlaget med 7 prosent – altså ett prosentpoeng mindre enn opprinnelig forslag.

Det kom frem under dagens byrådsmøte på rådhuset.

- Den reduserte skatteøkningen for boligeiere kommer på bakgrunn av en omfattende juridisk vurdering internt i kommunen vedrørende lovligheten av økningen. Det er også blitt tatt hensyn til en del av de innspillene som er kommet fra publikum, sa finansbyråd Jens Ingvald Olsen (R).

Endringene som følge av den nye foreslåtte eiendomsskatten vil ifølge Olsen gi kommunen omtrent de samme inntektene som også lå til grunn i det opprinnelige endringsforslaget – 86,5 millioner kroner.

- Det som er skjedde er at vi har flyttet litt på postene, opplyser finansbyråd Olsen.

iTromsø kommer tilbake med mer.