Hvis Kenneth velger dette yrket, er han garantert jobb

Her får Kenneth Pilskog (21) teste et yrke som garantert vil gi ham jobb i fremtiden.
nyheter

Torsdag fikk elever prøve seg som lærere for yngre elever på Tromsdalen skole, for å få rekruttert flere til yrket.

– I en rapport fra SSB kommer det frem at det i 2020 vil mangle 4.200 lærere i Norge. Denne rapporten kom før flyktningkrisen, så i realiteten vil behovet være større enn det, forteller Ole Ragnar Leista, kontaktperson i Utdanningsforbundet.

Torsdag kunne elever på Kvaløya videregående skole prøve seg som lærere for fjerde klasse på Tromsdalen skole. I samarbeid med UiT–Norges arktiske universitet og Ungt Entreprenørskap Troms arrangerer GNIST Troms rekrutteringstiltaket «Lærer for en dag».

En av studentene som fikk teste yrket, var Kenneth Pilskog (21) som går 3. år påbygging på Kvaløya videregående skole.

Interessant

– I dag skal vi lære fjerdeklassen om lokalsamfunnet og litt om hvordan de kan bygge sitt eget samfunn gjennom budsjettering. Vi ser på hva som skal til for at et samfunn skal fungere og hvordan man får det til å gå rundt, forteller Pilskog.

Han synes opplegget er veldig interessant, og vurderer selv å gå lærerutdanning etter fullført videregående skole.

– Etter å ha møtt fjerdeklassingene har jeg oppdaget at de er veldig forståelsesfulle og tar til seg informasjonen veldig lett. For en klasse med niåringer trenger man ikke å forenkle stoffet så mye, de fanger opp det man sier og de er veldig flinke til å spørre, forteller han.

Fornøyde elever

– Nå skal vi lage et lokalsamfunn, og da må vi ha sykehus, skoler, butikker, hus, biler og masse annet, sier Erika Kollnes (9).

Det er kun en dag hvor videregående elevene er lærere for klassen, men de kunne gjerne tenkt seg å ha hatt flere slike dager.

– Jeg synes dagen i dag har vært fin fordi vi har fått besøk av studenter, forteller Henriette Fredheim (9).

Elevene i fjerde klasse har akkurat satt seg for å jobbe i grupper hvor de skal lage et lokalsamfunn.

– De lærer oss nye ting og er flinke, sier Amalie Fylkesnes (9).

– Tror dere studentene vil bli lærere etter i dag?

– Ja, svarer fjerdeklassejentene i kor.