Den laveste november-ledigheten siden 2012

Mens arbeidsledigheten i store deler av Norge stiger, holder det seg stabilt i Troms.

Stein Rudaa fylkesdirektør i Nav Troms. Foto: Marius Fiskum 

nyheter

NAV: 79.159 personer er i november registrert som arbeidsledige i Norge, noe som tilsvarer en ledighet på 2,9 prosent. Dette er 8.200 flere enn på samme tid i fjor. Dette tilsvarer en økning på 0,3 prosentpoeng.

LES MER: Troms har tredje laveste ledighet

I Troms er det kun to prosent av arbeidsstyrken som er registrert ledig. Dette utgjør 1.734 personer. 20 flere personer var arbeidsledige i november 2014. Av de 1.734 personene som er ledige i Troms, så er 637 kvinner og 1.097 menn.

I en pressemelding skriver Nav at dette er den laveste november-ledigheten siden 2012.

– Arbeidsmarkedet er svært godt

– Arbeidsmarkedet i Troms er svært godt, og har vært det over en lang periode. Det er ikke store variasjoner mellom kommunene og det er lite variasjon i ledighet mellom bransjene. Spesielt Tromsø og kommunene nord i fylket har en svært positiv utvikling med lavere ledighet samtidig som det er høy tilgang til ledige stillinger, sier Stein Rudaa fylkesdirektør i Nav Troms.

Næringer i vekst

Arbeidsledigheten i Tromsø ligger på 2,0 prosent. Det er ti færre personer sammenlignet med november i fjor.

– Det er 403 stillinger ledige i Tromsø, men dette er jo noe som varierer fra dag til dag, forteller Rudaa.

Det at Troms fylke har lav ledighet mener Rudaa blant annet skyldes innslaget av offentlig sektor i arbeidsmarkedet.

– Samtidig har vi i Troms to næringer i vekst. Dette er fiskeindustriene og turistnæringen. Fiskere nyter godt av lav oljekurs, da de får god pris på varene de eksporterer til utlandet. Samtidig ser vi at det er en klar vekst i turistnæringen, sier Rudaa.

Det er Storfjord som har den laveste ledigheten i fylke på 1,1 prosent. Deretter kommer Tranøy og Bardu, begge 1,2 prosent, og Målselv på 1,3 prosent. Høyest ledighet finner vi i Torsken (4,6 prosent), etterfulgt av Kvænangen (3,1 prosent).