Full uenighet om Tromsøbadet og Alfheim svømmehall

På åpen budsjetthøring ble det vist stort engasjement både for det nye Tromsøbadet og for gamle Alfheim svømmehall.
nyheter

I en åpen høring om byrådets forslag til årsbudsjett for 2016 og økonomiplan for de neste fire år, fikk flere råd, utvalg og organisasjoner tale sine interesser på Rådhuset mandag.

Ett av de større temaene på høringen ble budsjettpostene rundt bygging av Tromsøbadet og nedleggelse av Alfheim svømmehall.

Idretten: – Ja til Tromsøbadet

Odd Harald Eriksen, leder i Tromsø Idrettsråd, snakket varmt om planene for et nytt badeanlegg.

– Prioriteringsmessig er det Tromsøbadet som er viktigst for oss, det står på første-, andre- og tredjeplass på lista. Det er kjempeviktig for idretten at det blir realisert. Videre følger planene for Grønnåsen skianlegg og Barents arena/Tromsøhallen, sa Eriksen.

På spørsmål fra salen, var Tromsø Idrettsråd åpen for nedleggelse av Alfheim svømmehall.

– Hvis vi må prioritere, så kan vi ikke opprettholde Alfheim svømmehall. Hvis vi må, må vi også nedprioritere svømmehallen på Stakkevollan, sa Eriksen.

LO: – Nei til Tromsøbadet

Leder for LO i Tromsø, Ronny Johansen, var derimot av motsatt oppfatning.

– Tromsøbadet går på bekostning av veldig mange andre ting som kommunen burde prioritere. Et nytt, stort badeanlegg er ikke det riktige å gjøre med de økonomiske utfordringene kommunen har nå, uttalte Johansen fra talerstolen.

Han trakk også fram sluttkostnaden og driftsutgiftene ved planene.

– Slik jeg forstår er det få tilbydere på anlegget, noe som gir en forferdelig usikker sluttkostnad. Tromsøbadet vil få ringvirkninger for andre anlegg også etter ferdigstilling, og som organisasjon mener vi at kommunen heller må oppgradere Alfheim og utvikle Otium. Det ser også nå ut til at det er et sprik blant folket på om de vil ha Tromsøbadet eller ikke.

Bestemmes i desember

Byrådet vedtok sitt forslag til budsjett torsdag 26. november. Endelig vedtak av kommunens budsjett for neste år og økonomiplan for de neste fire årene, fattes i kommunestyret i desember.