Tromsø-kvinne svindlet Nav for nær en halv million kroner

En 33 år gammel Tromsø-kvinne er i Nord-Troms tingrett dømt til 100 dager fengsel for grovt uaktsomt trygdebedrageri.
nyheter

Kvinnen skal i en periode på to og et halvt år fram til 2012 ha forledet Nav til å urettmessig utbetale henne totalt 423.790 kroner i attføringspenger og arbeidsavklaringspenger.

Ved utfylling av meldekort unnlot kvinnen å føre opp at hun oppholdt seg i utlandet over flere lange perioder.

Kvinnen ga en uforbeholden tilståelse og retten fant det bevist at hun hadde handlet grovt uaktsomt.

At saken er gammel og at det gikk to år fra Nav oppdaget bedrageriet til saken ble anmeldt, har fått vesentlig betydning for straffutmålingen. I tillegg til fengsel i 100 dager fengsel, hvorav 82 dager er betinget, må kvinnen betale erstatning til staten ved Nav på 152.803 kroner. Hun tok betenkningstid på om hun ville anke da dommen ble forkynt for henne.