733 barn i Tromsø lever under fattigdomsgrensa

I Tromsø er det igangsatt to prosjekter for å bedre tilværelsen for barn med foreldre under lavinntektsgrensen.

BELASTENDE: – Mange familier har en svært vanskelig økonomi. Ting andre tar for gitt har ikke de råd til, sier Janne Wilhelmsen i NAV. Her fra åpning av kommunens utstyrssentral. Foto: Tom Benjaminsen 

nyheter

(Denne saken er opprinnelig publisert som en pluss-sak på itromso.no. Lurer du på hvordan du får tilgang til pluss-saker? Det gjør du her.)

Janne Wilhelmsen i Nav er leder for et nytt barnefattigdomsprosjekt hvor hun blant annet skal kartlegge barnefattigdom i kommunen.

– Ved utgangen av 2014 var det 733 barn i Tromsø som lever i familier som har vært under lavinntektsgrensen i tre år. Ser man på det årlig er det langt flere barn, og det er igjen enda flere barn i familier som ligger rett over denne grensen, men som har store utgifter.

Nye rutiner

Etter at prosjektet kom i gang, har Nav endret rutinene sine for støtte til fritidsaktiviteter for barn fra fattige familier. Størst representert i gruppen er innvandrerfamilier og enslige forsørgere.

– Nav har alltid gitt støtte til treningskontingent til de som trenger det, men det er ikke nok hvis man heller ikke har råd til utstyret. Vi har derfor fra september også åpnet for en behovsprøvd ordning ved å dekke både treningsavgifter og det utstyret som trengs, forklarer Wilhelmsen.

Økt fokus på barnet

Nå arbeider etaten for å ha et økt fokus på barna i fattige familier.

– Å kunne delta på fritidsaktiviteter, både organiserte slik som idrett eller uorganisert som eksempelvis å ha råd til å dra på kino, er utrolig viktig for barn. Hva du gjør etter skolen er viktig for å ikke falle utenfor, og for å være på de samme arenaene hvor andre barn er.

Nav-prosjektet mot barnefattigdom er treårig og prosjektlederen etterlyser en bevissthet rundt kostnadene ved aktiviteter.

– Barn forstår det raskt hvis foreldrene har dårlig råd. De kan finne på unnskyldninger for å ikke gå i bursdager, dra på klasseturer eller idrettsturneringer fordi de vet at mor eller far ikke har råd og fordi de vil skåne familieøkonomien. Mange tenker kanskje at det ikke er fattige barn på deres skole eller i deres idrettslag, men det er det. Foreldre, trenere, klassekontakter og andre må få en økt bevissthet rundt kostnadene på det de legger opp til på fritida, mener Wilhelmsen.

Utstyrssentralen

I tillegg til Aktivitetsguide i regi av Tromsø Idrettsråd og prosjektet hos NAV, trekker Wilhelmsen fram kommunens utstyrssentral som et ledd i økt fokus på barnefattigdom.

– Vi åpner dørene i den nye utstyrssentralen, hvor kommunen har gått sammen med Røde Kors, i nye lokaler ved kinoen på nyåret. Her kan man låne friluftsutstyr gratis.