Bare Hovigs søyler igjen

Når Nav flytter inn i Grønnegata 122 er det lite som minner om den gamle, nedslitte politistasjonen.

BEholdt SØYLENE: De karakteristiske søylene til arkitekt Jan Inge Hovig er beholdt, selv om bygget ellers har gjennomgått store endringer innvendig. Her viser Nav-leder i Tromsø, Geir Jakobsen, og prosjektleder Oddrun Johansen fram den tidligere operasjonssentralen til politiet som nå vil bli brukt som møterom med plass til 50 personer. 

nyheter

Grønnegata: – Her får vi god plass, så jeg tror dette blir utrolig bra, sier Nav-leder i Tromsø, Geir Jakobsen.

Siden begynnelsen av april har Totalrenovering stått på for å pusse opp den gamle politistasjonen. Etter å ha brukt like mye penger på oppussing som det de betalte for bygget, det vil si rundt 71 millioner kroner, er Grønnegata 122 straks klar for overtakelse.

– Vi overtar lokalet 10. desember, så klokken 12 den dagen går første flyttelass, forteller prosjektleder i Nav, Oddrun Johansen.

Involvert fra dag én

Totalt skal 200 medarbeidere på plass i de nye lokalene. 130 av disse flytter i neste uke, mens resten kommer etter like over nyttår.

– Det er en kjempestor flytteoperasjon, men det betyr at vi får en helt ny hverdag med bedre plass, i bedre omgivelser som er mer tilrettelagt for våre behov, påpeker Jakobsen.

De kan fortelle at Nav har blitt inkludert i oppussingsarbeidet helt fra første stund.

– Vårt mål har vært å få til funksjonelle lokaler både for brukerne og de ansatte. Vi har derfor vært involvert i prosjekteringen av bygget, med tanke på hvordan alt skal bli seende ut, både når det gjelder farger, funksjonalitet og tekniske installasjoner, forklarer Johansen.

Selv om det er gjort store endringer inne i den gamle politistasjonen, er det mulig å kjenne igjen noen elementer.

– Noe har blitt beholdt, blant annet arkitekt Jan Inge Hovigs særegne søyler. De har imidlertid blitt malt og fått en ny farge, påpeker hun.

Tenker nytt

Etter oppussingen har bygget blitt mye lysere innvendig, i tillegg til at rominndelingen har blitt ganske annerledes. Totalt er det snakk om 5.600 kvadratmeter, fordelt på seks etasjer, som Nav skal fylle.

– Vi går bort fra den typiske landskapsløsningen og får heller et konsept med teamarbeidsplasser og møterom, forklarer Johansen.

Dette vil ikke være de eneste endringene som kommer.

– Nav er i endring. Vi ønsker å nærme oss resten av verden med tanke på digitale løsninger og elektroniske søknader. Tanken er at folk kan utføre de fleste oppgavene hjemmefra, som for eksempel utfylling av dagpenge-søknader, uten at de trenger å oppsøke oss på kontoret for å få hjelp. Det gjør at vår hverdag endrer seg. Nå blir det derfor lagt opp til flere planlagte samtaler for å bistå våre brukere til å komme ut i arbeid, forklarer Nav-lederen i Tromsø.

Han er imidlertid klar på at Nav også ønsker å ivareta behovene til de som ikke har tilgang på datamaskin hjemme.

– Vi legger derfor opp til en rekke arbeidsplasser her hos oss, da vi ønsker å legge til rette for dem som vil sitte her å gjøre den jobben, samt et arbeidsverksted der folk kan jobbe med å skrive arbeidssøknader og skrive CV. Det er en mulighet vi hittil ikke har hatt påpeker Jakobsen.

– Nøkternt budsjett

Totalt vil Nav bruke fire millioner kroner på flyttingen.

– Dette inkluderer alt arbeid med prosjektering, samt innkjøp av utstyr. Vi benytter anledning til å bytte ut gammelt utstyr, samt at vi trenger en del ekstra her i forhold til hva vi har hatt i de gamle lokalene. Det er derfor snakk om et nøkternt budsjett, forklarer Johansen.

15. desember blir første åpningsdag i det nye Nav-lokalet.

– For publikum innebærer flyttingen at det ikke blir noe vanlig tilbud til våre kunder fredag 11. og mandag 14. desember. Dette gjelder imidlertid ikke kunder med akutte behov, de blir ivaretatt i våre gamle lokaler også disse dagene, forklarer Jakobsen.