– Haster med å avklare lokalisering av nytt bygg til Tromsø Museum

Mener det haster å bestemme hvor Tromsø Museums nybygg skal ligge.

Byråd for byutvikling, Ragni Løkholm Ramberg (Ap) er enig med UiT om at det haster med å avklare hvor Tromsø Museums nybygg skal ligge.  Foto: Trond Tomassen

nyheter

Byråd for byutvikling, Ragni Løkholm Ramberg (Ap) er enig med UiT om at det haster med å avklare hvor Tromsø Museums nybygg skal ligge.

– Vi deler ikke universitetets bekymring om at en lokalisering i sentrum vil forsinke prosessen. Aktuelle lokaliteter i sentrum har vært gjenstand for omfattende reguleringsprosesser helt inntil nylig. En endring av formål til museum vil dermed kunne skje uten en krevende planprosess, skriver Ramberg i et brev til Kunnskapsdepartementet.

Departementet skal ta stilling til om museet skal ligge i Breivika, i sentrum eller en delt løsning.

Les også debattinnlegget: Nytt Tromsø Museum i sentrum

Byråden mener hensynet til lokaldemokratiet bør veie tungt når Staten tar sin beslutning.