– Kommunestyret tok litt av

Tidligere byråd for byutvikling, Britt Hege Alvarstein (Frp), er skeptisk til Fylkesmannens konklusjon.

Britt Hege Alvarstein.  Foto: Ronald Johansen

nyheter

– Kommunestyret tok nok litt av i forhold til det byrådet foreslo. Jeg synes det er rart dersom hele arealplanen underkjennes. Jeg vil tro at deler av den er i orden. Dette er noe juristene i kommunen må se på, sier Alvarstein.

Hun viser blant annet til kommunestyrets ønsker om å ta deler av Tromsømarka i bruk til boligbygging, som problematisk. Selv om Fylkesmannen mener hele kommunestyrevedtaket er ugyldig og må behandles på nytt, er Alvarstein ikke uten videre enig i det.

– Fylkesmannen har ikke alltid rett. Det var en del fromme ønsker, blant annet inngrep i Tromsømarka, som ikke var konsekvensutredet. Der ser jeg et problem, sier den avgåtte byråden for byutvikling.

Tidligere byråd for finans, Jonas Stein (V), mener også deler av vedtaket kunne blitt stående, og reagerer på det byrådet sier.

– Det er veldig spesielt å høre anklagene de kommer med. Det er drøye påstander. Innsigelsene gjaldt noen få eiendommer, og det er den prosessuelle siden Fylkesmannen reagerer på. Mange av utbyggingsforslagene var det bredt politisk flertall for, sier Stein.